4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 07-01-2019 (niveau 2)eerdere test 07 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 07-01-2019 zo ingevuld: 

In Genesis staat de geschiedenis van Jozef. Als hij in Egypte in de gevangenis zit, krijgt de farao twee keer bijna dezelfde droom over de toekomst. Hij laat Jozef roepen om de droom uit te leggen.

Wat wil het volgens Jozef zeggen, dat de farao twee vrijwel identieke dromen heeft?


8 % (afgerond)Dat twee dienaren van de farao iets ergs zullen gaan doen.
4 % (afgerond)Dat het over twee jaar zal beginnen.
81 % (afgerond)Dat het zeker weten zal gebeuren. 
6 % (afgerond)Dat het twee keer zal gebeuren.

Jozef legt uit dat de herhaling van de droom betekent dat de zaak voor God vaststaat en zeker weten zal gebeuren.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In Jeremia 18 wordt het volk Israël door God vergeleken met ........ . 


8 % (afgerond)ijzer
21 % (afgerond)steen
16 % (afgerond)diamant
55 % (afgerond)klei 

Het volk Israël is in de handen van God als klei in de handen van de pottenbakker. Als de pot mislukt maakt de pottenbakker hem opnieuw. Zo verwoest God en bouwt weer op; hij heeft de macht daarvoor.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt beschreven wat de apostel Paulus doet en meemaakt tijdens zijn reizen.

"Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp," hoort Paulus in een visioen.

Wat betekent dit voor hem?


1 % (afgerond)Dat hij moet helpen met het bouwen van de synagoge.
Dat hij moet komen om daar tenten te maken.
1 % (afgerond)Dat hij de provinciebestuurders moet komen helpen.
98 % (afgerond)Dat hij opdracht krijgt om vanuit Turkije naar MacedoniŽ te gaan om te prediken. 

De Bijbel zegt dat Paulus in een visioen de opdracht kreeg om naar Macedonië te gaan om daar het evangelie te brengen.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De apostel Paulus schrijft aan de gemeente in Rome: "Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de ........ van God die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."


2 % (afgerond)vrede
1 % (afgerond)nabijheid
zorg
97 % (afgerond)liefde 

Door de liefde van God ontvangen we ook de zorg, de vrede en de nabijheid van God. Maar de bron is wat in Romeinen 8:38 en 39 staat: "Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,

hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl