4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 07-01-2019 (niveau 3)eerdere test 07 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 07-01-2019 zo ingevuld: 

In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over 'de kustgebieden'. In Genesis wordt verteld welke volken daar wonen.

Van wie stammen deze bewoners van de kustgebieden af, volgens de volkenlijst in Genesis?


29 % (afgerond)Cham
17 % (afgerond)Sem
54 % (afgerond)Jafet 

De afstammelingen van de Kittiërs en de Dodanieten worden beschreven als de volken die de kustgebieden bewonen.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

Het boek Prediker zegt tegen jonge mensen dat ze mogen genieten van hun jonge jaren. "Haal je hart op aan de dagen van je jeugd. Volg de wegen die je hart wil gaan, gun je  ........ wat ze wensen, maar onthoud dat God je aan zijn oordeel onderwerpt."


17 % (afgerond)zintuigen
1 % (afgerond)vrienden
66 % (afgerond)ogen 
16 % (afgerond)begeerten

 "Gun je ogen wat ze wensen," zegt Prediker.Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl. 

In Matteüs staat dat Jezus de tempel reinigt en daarna wonderen doet.

Wat roepen kinderen over hem?


2 % (afgerond)"Hosanna voor de Zoon van Abraham."
2 % (afgerond)"Hosanna voor de Zoon van IsraŽl."
81 % (afgerond)"Hosanna voor de Zoon van David!" 
15 % (afgerond)"Hosanna voor de gezegende."

In de Bijbel staat dat de hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen hij verrichtte en dat ze de kinderen hoorden roepen in de tempel: "Hosanna voor de Zoon van David!" Ze waren hierover hoogst verontwaardigd.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft aan de christenen in Kolosse (in het westen van Turkije) dat ze op hun hoede moeten zijn.

Waarvoor waarschuwt hij hen?


56 % (afgerond)Dat ze zich niet moeten laten meeslepen door holle en misleidende theorieŽn die op menselijke tradities zijn gebaseerd. 
1 % (afgerond)Voor mensen die beweren dat God de wereld niet heeft geschapen, maar dat alles vanzelf is ontstaan.
4 % (afgerond)Voor mensen die zeggen dat Gods geboden niet serieus genomen hoeven te worden, omdat ze niet meer van deze tijd zijn.
39 % (afgerond)Voor mensen die zich wel voordoen als christenen maar alleen op eigenbelang uit zijn.

De Bijbel zegt: "Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus."Zie ook onz pagina Kolossenzen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl