4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 08-01-2019 (niveau 1)eerdere test 08 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 08-01-2019 zo ingevuld: 

Het volk Israël heeft veertig jaar door de woestijn gereisd, op weg naar het beloofde land Kanaän.

Jozua is nu de leider en hij stuurt twee ........ eropuit om het land te verkennen.


2 % (afgerond)vrouwen
10 % (afgerond)soldaten
4 % (afgerond)profeten
84 % (afgerond)spionnen 

In Jozua 2 staat dat Jozua twee spionnen naar Jericho in Kanaän stuurt. Zij vinden onderdak bij een vrouw die Rachab heet.Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl. 

Sommige psalmen in het Oude Testament van de Bijbel zijn een gebed, andere een lofzang en weer andere een profetie.

Aan het kruis roept Jezus: "Eli, Eli, lema sabachtani?"

Wat is de betekenis van deze woorden, die als een profetie vermeld staan in psalm 22:1?†


5 % (afgerond)"Mijn God, mijn God, wilt u hen vergeven?"
94 % (afgerond)"Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" 
1 % (afgerond)"Kan de profeet Elia mij bijstaan?"

Aan het kruis roept Jezus: "Eli, Eli, lema sabachtani?" Dit betekent: "Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" (MatteŁs 27:47.)Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Johannes de Doper is voor zijn openbaar optreden lange tijd in de woestijn geweest.

Heeft hij een mantel, vergelijkbaar met deze, gedragen?

 


90 % (afgerond)Ja, zijn mantel was gemaakt van kameelhaar. 
10 % (afgerond)Nee, hij droeg als wegbereider voor Jezus een veelkleurige mantel.

Johannes de Doper droeg een eenvoudige mantel. Hij verbleef lange tijd in de woestijn en at daar sprinkhanen en wilde honing. (Marcus 1:6.)

Jozef, in het Oude Testament van de Bijbel, kreeg van zijn vader een veelkleurige mantel. (Genesis 37.)Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven.

In zijn brief aan de christenen in Rome geeft Paulus aanwijzingen over het leven van een christen, zoals: " ........ uw vervolgers."


6 % (afgerond)Bestrijd
6 % (afgerond)Ontwijk
81 % (afgerond)Zegen 
7 % (afgerond)Negeer

De Bijbel zegt: "Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl