4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 08-01-2019 (niveau 2)eerdere test 08 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 08-01-2019 zo ingevuld: 

Stond dit brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel?

 


73 % (afgerond)Ja, namelijk in de voorhof. 
27 % (afgerond)Nee, dit altaar stond in het heilige.

De tabernakel bestond uit de voorhof en een tent met twee kamers, het heilige en het allerheiligste (= het heilige der heiligen). Deze kamers waren van elkaar gescheiden door een gordijn, het voorhangsel.

De Bijbel zegt: "Hij hing het gordijn voor de ingang van de tabernakel, zette het brandofferaltaar bij de ingang van de tabernakel, de ontmoetingstent, en bracht daarop het brandoffer en het graanoffer, zoals de HEER hem had opgedragen. (Exodus 40:28-29.)Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Nehemia heeft een belangrijke rol gespeeld bij het herstel van de muur om Jeruzalem na de ballingschap. 

Wat is uiteindelijk het resultaat geweest van de uitleg van de wet op de eerste dag van de zevende maand?


14 % (afgerond)verdriet
57 % (afgerond)vreugde 
9 % (afgerond)vrees
19 % (afgerond)rouw

Het volk moest een feestmaal klaarmaken, want deze dag is gewijd aan de Heer. "Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht."Zie ook onz pagina Nehemia.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Obadja gaat het over de oordelen over het volk Edom.

Wie is de stamvader van dit volk?


20 % (afgerond)IsmaŽl
4 % (afgerond)Isaak
76 % (afgerond)Esau 

In de profetie van Obadja worden de namen Esau en Edom allebei gebruikt om dit volk te aan te duiden. Genesis 36:9 geeft aan dat Edom een andere naam is voor Esau.Zie ook onz pagina Obadja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat Petrus, een van de leerlingen van Jezus, vraagt tot hoe vaak hij zijn broeder vergeving moet schenken.

Wat zegt Jezus?


92 % (afgerond)"Tot zeventig maal zeven." 
1 % (afgerond)"Tot zeventig maal.
1 % (afgerond)"Tot zeven maal."
6 % (afgerond)"Tot zeven maal zeven."

In de Bijbel staat dat Jezus antwoordde: "Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl