4167 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 17-06-2019 (niveau 2)eerdere test 17 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 17-06-2019 zo ingevuld: 

In Genesis wordt verteld over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Ook is een hoofdstuk gewijd aan de dochter van Jakob.

Hoe heet zij?


88 % (afgerond)Dina 
1 % (afgerond)Sara
11 % (afgerond)Lea

De Bijbel zegt: "Daarna bracht ze (Lea) een dochter ter wereld, die ze Dina noemde."Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Onder anderen de profeet Jeremia schrijft dat God het zuidelijke koninkrijk Juda straft; het wordt weggevoerd in ballingschap.

Naar welk land?


19 % (afgerond)Naar AssyriŽ.
76 % (afgerond)Naar BabyloniŽ. 
5 % (afgerond)Naar Egypte.

Tijdens de regering van koning Jojachin van Juda werd Jeruzalem weggevoerd naar Babel. Alleen de onaanzienlijken bleven achter. En tijdens de regering van Sedekia werd Juda weggevoerd in ballingschap naar Babylonië.Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Na de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel, volgt het boek Handelingen. Hierin wordt verteld over Paulus, die eerst de christenen vervolgde en later een apostel van Jezus werd.

Wie werd de naaste medewerker van Paulus tijdens diens tweede zendingsreis? 


8 % (afgerond)Filemon
7 % (afgerond)Marcus
46 % (afgerond)TimoteŁs 
40 % (afgerond)Barnabas

In de Bijbel staat dat Paulus Timoteüs meeneemt (na hem eerst besneden te hebben).

Barnabas was een goede bekende van de apostelen en een metgezel van Paulus op enkele van zijn andere zendingsreizen.

Marcus, ook genoemd Johannes Marcus, is de schrijver van het evangelie naar Marcus.

Filemon was de ontvanger van een brief van de apostel Paulus. De brief draagt zijn naam (Brief aan Filemon).Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De apostel Paulus schrijft aan zijn medewerker Timoteüs: "Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar ........ ."


87 % (afgerond)een afwijkende leer onderwijzen 
3 % (afgerond)Jezus als een gewoon mens beschouwen
7 % (afgerond)kwaadspreken over andere gelovigen
3 % (afgerond)naar een andere gemeente gaan

De Bijbel zegt: "Toen ik naar Macedonië vertrok, heb ik je gevraagd in Efeze te blijven. Je moet voorkomen dat bepaalde mensen daar een afwijkende leer onderwijzen."Zie ook onz pagina 1+2 TimotheŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
74% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl