4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 08-01-2019 (niveau 3)eerdere test 08 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 08-01-2019 zo ingevuld: 

Jetro, schoonvader van Mozes, is priester van de allerhoogste God.

Hoe wordt hij ook wel genoemd?


8 % (afgerond)Lamech
85 % (afgerond)ReŁel 
3 % (afgerond)Levi
4 % (afgerond)Gersom

Jetro wordt ook wel Jeter genoemd, alswel Reüel. Wellicht is Jetro of Jeter de titel die Reüel droeg.

Gersom is de oudste zoon van Mozes en Zippora (Exodus 2:22).

Lamech is de vader van Noach (Genesis 5:25).

Levi is de zoon van Jakob en Lea (Genesis 29:34).Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De eerste negen hoofdstukken van 1 Kronieken bestaan voornamelijk uit geslachtsregisters. 

Hoeveel zonen kreeg David volgens 1 Kronieken 3 in Hebron?


14 % (afgerond)2
26 % (afgerond)4
45 % (afgerond)6 
14 % (afgerond)5

1 Kronieken 3:4 zegt: "Zes zonen kreeg hij in Hebron, waar hij zeven jaar en zes maanden regeerde."Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook christipedia.miraheze.org.
Zie ook debijbel.nl. 

Het eerste gedeelte van Marcus 7 gaat over rein en onrein.

Wat rekenen de Farizeeën Jezus aan, in dit gedeelte?


1 % (afgerond)De houding van zijn leerlingen ten opzichte van Jezus.
4 % (afgerond)De houding van zijn leerlingen ten opzichte van de FarizeeŽn en schriftgeleerden.
4 % (afgerond)De houding van zijn leerlingen ten opzichte van andere mensen.
91 % (afgerond)De houding van zijn leerlingen ten opzichte van de reinheidsvoorschriften. 

De reinheidsvoorschriften waren voor de Farizeeën erg belangrijk. Jezus ziet dit anders.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

In Lystre willen de mensen Paulus en Barnabas als goden vereren.

Ze noemen Paulus daarom ........ en Barnabas ........ .


21 % (afgerond)Jupiter - Zeus
5 % (afgerond)Neptunus - Jupiter
29 % (afgerond)Hermes - Zeus 
44 % (afgerond)Zeus - Hermes

In de Bijbel staat dat de mensen Paulus de naam Hermes gaven en Barnabas de naam Zeus.

De statenvertaling lijkt hier sterk af te wijken van andere vertalingen, Maar wat Zeus was voor de Grieken was Jupiter voor de Romeinen, net als Hermes en Mercurius. In het Grieks geschreven verslag staat dus Zeus en Hermes, maar de Romeinen zullen destijds waarschijnlijk Jupiter en Mercurius gezegd hebben...Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl