4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 09-01-2019 (niveau 1)eerdere test 09 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 09-01-2019 zo ingevuld: 

Het eerste boek in het Oude Testament van de Bijbel heet Genesis. 

Dit Bijbelboek begint met de woorden: "In het begin schiep God de ........ ." 


97 % (afgerond)hemel en de aarde 
2 % (afgerond)wereld
1 % (afgerond)aarde en de hemel
mensen en de dieren

Het Bijbelboek Genesis begint met de woorden "In het begin schiep God de hemel en de aarde." God is de schepper van alles! Dit wordt beschreven in het eerste hoofdstuk van Genesis.

Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Leviticus, in het Oude Testament, staan allerlei voorschriften voor het volk Israël. De Israëlieten mochten sommige dieren eten en andere niet.

Welke twee groepen worden er onderscheiden?


1 % (afgerond)Grote dieren en kleine dieren.
5 % (afgerond)Dieren op het land en dieren in het water.
1 % (afgerond)Landdieren en vogels.
93 % (afgerond)Reine dieren en onreine dieren. 

In Leviticus 11 worden de dieren in twee groepen ingedeeld; reine en onreine dieren.
Dit wordt uitvoerig beschreven, bijvoorbeeld: dieren die gespleten hoeven hebben en herkauwen zijn reine dieren, maar herkauwers zonder gespleten hoeven zijn onreine dieren enz.

Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat dat de Farizeeën en de ........ Jezus geregeld aanvallen met strikvragen.


10 % (afgerond)Levieten
1 % (afgerond)stadhouders
88 % (afgerond)schriftgeleerden 
1 % (afgerond)leerlingen (discipelen)

Farizeeën waren de kenners en de hoeders van de wet van Mozes. In de uitwerking van de wet waren ze ook bedreven en bedachten er ter verduidelijking allerlei regels bij.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Lucas. Hij vertelt over Jezus, die zieken heeft genezen.

Bij de stadspoort van Naïn wekt hij zelfs ........ op uit de dood!


11 % (afgerond)de vader van Simon (Petrus)
87 % (afgerond)de zoon van een weduwe 
1 % (afgerond)een van zijn leerlingen (discipelen)

De zoon van een weduwe werd door Jezus weer levend gemaakt. (Lucas 7:11-17.) Over de leerlingen wordt niet verteld dat zij ergens van genezen zijn door Jezus. De zieke schoonmoeder van Petrus wordt wel vermeld. Jezus genas haar. (Lucas 4.)Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
91% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl