4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 09-01-2019 (niveau 2)eerdere test 09 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 09-01-2019 zo ingevuld: 

In de woestijn klaagt het volk Israël voor de zoveelste keer tegen Mozes en God: "Waarom hebt u ons uit Egypte weggehaald? Om ons in de woestijn te laten sterven?" God straft het volk door een plaag van giftige slangen, die velen van het volk doden.

Hoe kan degene die gebeten is in leven blijven?


2 % (afgerond)Door de zegen van Mozes.
2 % (afgerond)Door tegengif, uit planten gemaakt.
7 % (afgerond)Door God een offer te brengen.
89 % (afgerond)Door op te zien naar de koperen slang. 

Mozes bidt tot God en krijgt opdracht om een slang van koper te maken en die op een stang te plaatsen.

Wie daarnaar opkeek werd behouden.

In Johannes 3:14 gebruikt Jezus dit als vergelijking met hemzelf. Ook hij zou worden verhoogd, namelijk aan het kruis.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Het Bijbelboek Spreuken is voor een groot deel geschreven door koning Salomo.

Naar welke dieren moet een luiwammes gaan om wijs te worden, volgens de schrijver van dit boek?


2 % (afgerond)Naar de kamelen.
5 % (afgerond)Naar de uilen.
89 % (afgerond)Naar de mieren. 
4 % (afgerond)Naar de ezels.

De Bijbel zegt: “Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en word wijs.”Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Wat maakt Jezus in het Lucasevangelie de mensen duidelijk met het verhaal waarin een verlamde man bij hem gebracht wordt door het dak?


58 % (afgerond)Dat hij de macht heeft om zonden te vergeven. 
10 % (afgerond)Dat je op de sabbat ook mensen mag genezen.
9 % (afgerond)Dat hij niet alleen voor de Joden is gekomen maar ook voor de mensen uit andere volken.
23 % (afgerond)Dat je altijd bij hem mag komen.

Dit verhaal staat in Lucas 5:17-26 en ook in Matteüs 9:1-8 en Marcus 2:1-12.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Vier auteurs hebben, onafhankelijk van elkaar, een Evangelie geschreven.

Hoe stelt het evangelie volgens Lucas de Heer Jezus voor?


14 % (afgerond)Als Koning.
86 % (afgerond)Als de Zoon des mensen. 

De Heer Jezus is uit een vrouw geboren (waarlijk God en waarlijk mens). Zijn menselijke afkomst is in de lijn van Maria en staat in Lucas 3:23-38.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook christipedia.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl