4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 09-01-2019 (niveau 3)eerdere test 09 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 09-01-2019 zo ingevuld: 

In Psalm 2 schrijft de psalmist over de koningen van de aarde en over wereldmachten die samenspannen tegen de heer en zijn gezalfde.

Hoe reageert hij, die in hemel troont hierop?


5 % (afgerond)Hij bespot en waarschuwt hen.
79 % (afgerond)Hij lacht en spot met hen. 
3 % (afgerond)Hij is verdrietig en boos op hen.
12 % (afgerond)Hij spreekt het oordeel uit over hen.

De psalmist zegt:"Die in de hemel troont lacht en de Heer spot met hen." God geeft het oordeel over hen aan zijn zoon, de toekomstige koning en heerser.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl. 

Als de profeet Ezechiël door God geroepen wordt, krijgt hij een boekrol uit Gods hand, waarop de woorden van de Heer geschreven staan.

Hij moet de boekrol ........ .


2 % (afgerond)verbranden
91 % (afgerond)opeten 
3 % (afgerond)bewaren
5 % (afgerond)voorlezen

Ezechiel moest de woorden van God brengen aan een opstandig volk. Hij moest de boekrol van God opeten. De woorden van God smaakten naar honing.Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft aan de christenen in Rome dat God ons helpt om vol te houden en ons troost geeft.

Ook zegt Paulus dat we eendrachtig en eenstemmig lof zullen brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

Maar welke christelijke basishouding is hier voor nodig?


zendingsijver
63 % (afgerond)eensgezindheid 
36 % (afgerond)verdraagzaamheid
1 % (afgerond)meelevendheid

De Bijbel zegt: "Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus

(Romeinen 15:5,6).Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl. 

Johannes schrijft over de trouw van Gajus, die mensen gastvrij ontvangt en zo meewerkt aan de verkondiging van de waarheid.

"Ik heb," schrijft hij, "hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, ........ , trekt zich niets van ons aan."


53 % (afgerond)die mij weerstaat
32 % (afgerond)die daar de dienst wil uitmaken 
7 % (afgerond)die de zeggenschap heeft
8 % (afgerond)die oudste is

Johannes schrift: "Ik heb hierover al aan de gemeente geschreven, maar Diotrefes, die daar de dienst wil uitmaken, trekt zich niets van ons aan."Zie ook onz pagina 1+2+3 Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl