4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 10-01-2019 (niveau 2)eerdere test 10 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 10-01-2019 zo ingevuld: 

Als Jozef onderkoning in Egypte, breekt er een hongersnood uit. Jozefs broers reizen naar Egypte om voedsel te kopen, maar zij herkennen Jozef niet.

Jozef laat zijn zilveren beker in de graanzak van ........ stoppen, zodat hij een reden heeft om zijn broers terug te laten roepen.


10 % (afgerond)Ruben
1 % (afgerond)Jakob
87 % (afgerond)Benjamin 
3 % (afgerond)Juda

Door de beker in Benjamins graanzak te stoppen, testte Jozef het verantwoordelijkheidsgevoel van de broers. 

Ruben is de oudste broer en Juda degene die zich tegenover zijn vader garant gesteld heeft voor Benjamin.

Jakob is de vader van Jozef en zijn broers.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Hoeveel Bijbelboeken 'Kroningen' staan er in de Bijbel?


1 % (afgerond)En.
1 % (afgerond)Drie, namelijk 1 Kroningen en 2 Kroningen en 3 Kroningen.
29 % (afgerond)Twee, namelijk1 Kroningen en 2 Kroningen.
68 % (afgerond)Geen. 

Er bestaat geen Bijbelboek 'Kroningen', wel twee Bijbelboeken 'Koningen' en twee Bijbelboeken 'Kronieken'.Zie ook onz pagina 1+2 Koningen. 

De Psalmen, in het Oude Testament van de Bijbel, zijn geschreven door verschillende auteurs waarvan David de bekendste is.

Waar zal volgens psalm 91 degene verblijven, die woont in de beschutting van de Allerhoogste?


48 % (afgerond)In de schaduw van de Ontzagwekkende. 
8 % (afgerond)In de kring van de rechtvaardigen.
29 % (afgerond)Onder zijn vleugels.
15 % (afgerond)In Gods woning.

"Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont, overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende."Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het evangelie volgens Marcus staat: ''Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, ........ ."


98 % (afgerond)zal jou de maat genomen worden 
meet je niet de juiste maat
kun je beter meten dan met die van anderen
1 % (afgerond)meet je de juiste maat

Dit betekent: hoe ik anderen (be)oordeel, zo zal over mij geoordeeld worden.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
75% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl