4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 11-01-2019 (niveau 2)eerdere test 11 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 11-01-2019 zo ingevuld: 

Jozua volgt Mozes op om het volk Israël naar het beloofde land te brengen. De twee spionnen die hij eropuit gestuurd heeft, doen verslag van wat hen in Jericho is overkomen. De dag daarna starten de voorbereidingen voor de overtocht over de Jordaan.

Wie gaan als eerste de Jordaan in?


10 % (afgerond)Jozua en de twee spionnen die het land en de stad Jericho verkend hebben.
3 % (afgerond)Jozua en de Levitische priesters.
79 % (afgerond)De priesters met de ark van het verbond. 
8 % (afgerond)Jozua en de twaalf stamhoofden van IsraŽl.

In Jozua 3 staat dat de priesters opdracht krijgen voor het volk uit te gaan en dat ze in het water moeten blijven staan. Jozua heeft wel de leiding, maar er staat niet dat hij voorop gaat.Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken staat: "Mijn zoon, eet honing dat is goed voor je, zoete honing streelt de tong.

Zie ........ als de honing voor je leven."


8 % (afgerond)gezondheid
60 % (afgerond)wijsheid 
10 % (afgerond)balsem op een wond
22 % (afgerond)een lieve vrouw

Honing wordt in de Bijbel gezien als een lekkernij. Het is iets wat goed voor je is. Wijsheid is ook een groot goed! Met wijsheid heb je toekomst, zegt Spreuken 24:14.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven. In de Romeinenbrief wordt over een tijdstip gesproken waarop God bewijs heeft gegeven van zijn liefde voor ons mensen.

Op welk tijdstip was dat?


5 % (afgerond)Toen wij tot berouw en bekering kwamen.
12 % (afgerond)Toen God hemel en aarde gemaakt heeft.
27 % (afgerond)Toen hij de belofte aan Abram, Isaak en Jakob gaf.
56 % (afgerond)Toen wij nog zondaars waren. 

De Bijbel zegt: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de brieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door de apostel Jakobus.

Hij zegt dat wie in de verleiding komt, niet moet beweren: ........


22 % (afgerond)"God vergeeft alles."
70 % (afgerond)"Die verleiding komt van God." 
9 % (afgerond)"Deze verleiding overwin ik ter plekke."

In Jakobus 1:13 staat: "Want God stelt niemand aan verleiding bloot, zoals hij zelf ook niet door iets slechts in verleiding kan worden gebracht. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept."

Eerder in de brief staat dat God te allen tijde wijsheid zal geven zodra men er om vraagt. Ook wijsheid om verleidingen te weerstaan en die te overwinnen.Zie ook onz pagina Jakobus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl