4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 11-01-2019 (niveau 3)eerdere test 11 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 11-01-2019 zo ingevuld: 

In het Oude Testament staan voorschriften voor het offeren. In Leviticus 1 gaat het bijvoorbeeld over een brandoffer.

Waar moet, volgens voorschrift, de geit of het schaap geslacht worden?


31 % (afgerond)Aan de voet van het altaar.
43 % (afgerond)Aan de noordkant van het altaar. 
18 % (afgerond)Buiten de voorhof.
9 % (afgerond)Bij het wasvat.

Volgens voorschrift moest dit gebeuren aan de noordkant van het altaar, ten overstaan van de Heer. De priesters, de zonen van Aäron, moesten het bloed gieten tegen de zijkanten van het altaar.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl. 

Wat moet je volgens Spreuken doen om een ruzie te stoppen, twistgesprekken en beledigingen te laten ophouden?


8 % (afgerond)Bidden tot God en de ander vergeven.
19 % (afgerond)De spotter wegjagen. 
37 % (afgerond)Je mond houden.
36 % (afgerond)De ander met liefde omringen.

Volgens Spreuken 22:10 moet je dan de spotter wegjagen.   

In het boek Spreuken gaat het vaker over spotters. Zie bijvoorbeeld Spreuken 9:7 en 8; 9:12; 13:1; 14:6.   Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Tussen de beschrijving van het derde en vierde visioen van Amos, wordt een gebeurtenis vermeld. Amos wordt verzocht elders, in zijn eigen land, te gaan prediken.

In welke plaats is Amos op dat moment?


29 % (afgerond)In Samaria.
13 % (afgerond)In Gaza.
14 % (afgerond)In Damascus.
44 % (afgerond)In Betel. 

Amos was op dat moment in Betel, waar de priester Amasja was, die de boodschap van Amos niet wilde horen en liever zag dat hij verdween!Zie ook onz pagina Amos.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In Lucas staat dat Jezus 72 van zijn volgelingen uitzendt. Ze moeten twee aan twee naar iedere stad en plaats gaan waar Jezus van plan was om heen te gaan. Hij geeft hen daarbij een aantal instructies mee. Welke instructie geeft hij niet?


51 % (afgerond)"Ga geen enkel huis binnen." 
25 % (afgerond)"Groet onderweg niemand."
13 % (afgerond)"Genees de zieken."
12 % (afgerond)"Neem niets mee."

Jezus gaf ze de instructie om bij het binnengaan van een huis te zeggen: "Vrede voor dit huis!". Als er een vredelievend mens woonde zou hun vrede met hem zijn. Zo niet, dan zou de vrede bij hen terugkeren.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
39% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl