4340 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 25-03-2019 (niveau 1)eerdere test 25 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 25-03-2019 zo ingevuld: 

Het volk Israël is bevrijd uit de slavernij in Egypte en gaat met Mozes op weg naar het beloofde land Kanaän.

In de woestijn geeft de Heer hun allerlei wetten en voorschriften. 

Hoe heten de leefregels die de Heer op twee stenen platen schrijft en aan Mozes geeft?


100 % (afgerond)De tien geboden. 
De wetten van Mozes.

De tien geboden zijn de basisregels. Nadat God via Mozes tot het volk gesproken heeft, krijgt Mozes op de berg Sinaï de twee stenen platen, waarop God zelf de tien geboden geschreven heeft. (Exodus 20:1-17 en Exodus 32:18.)Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Het boek Spreuken, in het Oude Testament van de Bijbel, wordt ook wel ‘het boek van de wijsheid’ genoemd. Het volk Israël kende een koning, een zoon van David, wiens wijsheid spreekwoordelijk was.

Welke koning was dat?


99 % (afgerond)Salomo 
1 % (afgerond)Pilatus
1 % (afgerond)Herodes

Toen Salomo zijn vader David als koning opvolgde, kreeg hij in een droom van God te horen, dat hij een wens mocht doen. Hij mocht vragen wat hij wilde. Salomo vroeg om wijsheid (1 Koningen 3:9).

Wij kennen de uitdrukking: 'Zo wijs als Salomo'.

Herodes was koning in de tijd dat Jezus werd geboren.

Pilatus was degene die Jezus ter dood veroordeelde.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Johannes. Hij vertelt over een wonderlijke spijziging waarbij meer dan vijfduizend mannen gevoed werden.

Wat moeten de leerlingen (discipelen) doen, nadat iedereen volop gegeten heeft?


7 % (afgerond)Een dankgebed uitspreken.
91 % (afgerond)Het overgebleven brood verzamelen, zodat er niets verloren gaat. 
De mensen vragen hoe ze deze maaltijd hebben ervaren.
2 % (afgerond)Het overgebleven brood verzamelen en dit mee naar huis nemen.

In Johannes 6 staat dat de leerlingen het overgebleven brood verzamelen. Jezus wil niet dat er iets verloren gaat.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

Met Pasen wordt het sterven en de opstanding van Jezus herdacht.

Wie wilden Jezus ter dood veroordeeld hebben?


22 % (afgerond)Koning Herodes en Pilatus.
78 % (afgerond)De hogepriesters en schriftgeleerden. 

De hogepriesters en de schriftgeleerden wilden Jezus uit de weg ruimen. De andere genoemde personen hebben een rol gespeeld in deze geschiedenis.Zie ook onz pagina Pasen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
92% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl