3526 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-09-2020 (niveau 1)eerdere test 22 SEP latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-09-2020 zo ingevuld: 

Het volk Israël woont in het beloofde land Kanaän. De Heer is hun leider, maar het volk vergeet dat regelmatig en wordt dan belaagd door vijanden. De Heer stelt rechters (richters) aan om het volk te leiden.

Was Gideon een rechter?


89 % (afgerond)ja 
11 % (afgerond)nee

In het Bijbelboek Rechters wordt in hoofdstuk 6 verteld dat Gideon tot rechter over Israël wordt aangesteld.Zie ook onz pagina Rechters.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In psalm 23 beschrijft David, ooit schaapherder, hoe hij ervaart dat de Heer zijn herder is. Maar in diezelfde psalm zegt David ook: "U zalft mijn hoofd met olie."

Is David daadwerkelijk gezalfd?


84 % (afgerond)Ja, hij is gezalfd tot koning over IsraŽl. 
7 % (afgerond)Nee, dit is alleen figuurlijk bedoeld.
9 % (afgerond)Ja, door koning Saul, voordat hij tegen Goliat ging strijden.

David was de jongste zoon in het gezin. Hij was herder. Juist hij werd door God uitgekozen en SamuŽl gezalfd.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staan twee verhalen waarin de leerlingen (discipelen) op het meer in een storm terechtkomen.

WAAR OF NIET WAAR: Beide keren is Jezus er niet bij, omdat hij op een berg aan het bidden is.


14 % (afgerond)waar
86 % (afgerond)niet waar 

In Marcus 4 staat dat Jezus achter in de boot op een kussen ligt te slapen als het schip in een hevige storm terechtkomt.

In Marcus 6 staat dat Jezus over het water loopt, terwijl zijn leerlingen roeien tegen de wind in.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven. 

Aan de christenen in Rome schrijft hij: "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is ........ ."


1 % (afgerond)een goed leven
een leven zonder ziekte
4 % (afgerond)toegang tot de hemel
95 % (afgerond)het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer 

God geeft ook liefde en vrede in je hart en je mag bij Hem in de hemel komen, maar hier schrijft Paulus: "Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
88% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl