4125 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-06-2019 (niveau 2)eerdere test 22 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-06-2019 zo ingevuld: 

Koning Saul, de eerste koning van Israël, wordt steeds vijandiger tegen David. David vreest voor zijn leven en vlucht.

Waarom heeft David Saul nooit gedood?


2 % (afgerond)David was zachtmoedig en hield niet van bloedvergieten.
David heeft nooit de kans gekregen om Saul te doden.
97 % (afgerond)David had een heilig respect voor Saul, omdat hij de gezalfde van de Heer was. 
Sauls dreigingen deden niks met hem.

David had diep ontzag voor het feit dat Saul de door God aangewezen en gezalfde koning was. Hoewel hij meerdere malen de kans kreeg om Saul te doden, heeft David Saul altijd gespaard en met diepe eerbied behandeld.

Sauls dreigingen en vervolgingen (en die van anderen) hebben een grote impact op David gehad. In veel psalmen heeft hij zijn gevoelens prachtig verwoord. Die psalmen zijn vandaag nog steeds voor velen tot troost en inspiratie.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Daniël heeft tijdens de ballingschap, evenals zijn drie Joodse vrienden, een hoge functie aan het hof van de koning van Babel.

Wie van hen wordt door koning Darius aangesteld als een van de drie rijksbestuurders over het gehele rijk?


8 % (afgerond)Abednego
85 % (afgerond)DaniŽl 
5 % (afgerond)Sadrach
3 % (afgerond)Mesach

Daniël onderscheidde zich van de rijksbestuurders en satrapen door zijn buitengewone begaafdheid. Ook hier komt duidelijk naar voren dat God deze door hem geschonken begaafdheid van Daniël wil benutten voor zijn raadsplannen voor het Medische rijk.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het evangelie volgens Johannes staat dat Jezus zijn leerlingen waarschuwt dat de wereld hen zal gaan haten, net zoals ze hem uiteindelijk zullen haten.

Welke reden geeft Jezus voor die haat?


58 % (afgerond)Ze willen niet geloven in Jezus als Messias.
1 % (afgerond)Ze hebben elkaar lief.
36 % (afgerond)Ze horen niet bij de wereld. 
6 % (afgerond)De leerlingen van Jezus willen niet luisteren naar de Joodse leiders.

Jezus zegt: "Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze mij eerder haatte dan jullie. Als jullie bij de wereld zouden horen, zou ze jullie hebben liefgehad als iets van haarzelf, maar jullie horen niet bij haar."Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Het laatste Bijbelboek heet Openbaring van Johannes. In een van de laatste hoofdstukken wordt gesproken over een grote troon.

Wat is de kleur van die troon?


1 % (afgerond)rood
1 % (afgerond)zwart
62 % (afgerond)goud
36 %wit 

De Bijbel zegt: "Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, jong en oud, voor de troon staan. Er werden boeken geopend. Toen werd er nog een geopend: het boek van het leven. De doden werden op grond van wat in de boeken stond geoordeeld naar hun daden."Zie ook onz pagina Openbaring.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl