4340 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 25-03-2019 (niveau 3)eerdere test 25 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 25-03-2019 zo ingevuld: 

Jakob woonde met zijn ouders in Berseba, in het zuiden van Kanašn. Volgens Genesis verliet Jakob zijn vader en moeder, ging hij op reis en kwam hij na een tijd bij Laban aan, die in Paddan-Aram woonde.

Waar lag Paddan-Aram?


77 % (afgerond)In het noorden van MesopotamiŽ. 
3 % (afgerond)In het noorden van Egypte.
7 % (afgerond)In het zuiden van de SinaÔwoestijn.
13 % (afgerond)In het oosten van Kanašn.

Paddan-Aram lag in het noorden van MesopotamiŽ, tussen de rivieren Eufraat en Tigris. Het ligt ongeveer 800 kilometer bij Berseba vandaan. Jakob had dus een flinke reis achter de rug toen hij bij het huis van zijn oom aankwam!Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Spreuken 26 zegt: "Zoals sneeuw niet bij de zomer past, en regen niet bij de oogst, zo past ........ .


8 % (afgerond)een huisvrouw die ruzie zoekt niet bij haar man
56 % (afgerond)eer niet bij een dwaas 
31 % (afgerond)rijkdom niet bij een luiaard
5 % (afgerond)wijn niet in de hand van een wijze.

Volgens Spreuken 2:1 past eer niet bij een dwaas.

Overigens zegt het boek Spreuken ook iets over de ruziënde huisvrouw (Spreuken 25:24).

Over wijn wordt ook vaak gesproken, maar dan positief en ook als offer aan God.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In Matteüs staat dat Jezus een gelijkenis vertelt over een zaaier. Een deel van het zaad valt tussen de distels.

Hiermee bedoelt Jezus degenen die het woord horen, maar ........ .


8 % (afgerond)er niet aan toekomen er iets mee te doen
73 % (afgerond)bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan het woord verstikken 
13 % (afgerond)het laten verstikken door het naar hun eigen opvatting uit te leggen
6 % (afgerond)die ook andere boodschappen horen en niet meer weten wat goed en kwaad is

De Bijbel zegt: "Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijkse bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Toen Jezus aan het kruis hing werd hij bespot met onder andere de volgende woorden:

"Anderen heeft hij gered, maar ........ "


2 % (afgerond)waar blijft God om hem te redden?
98 % (afgerond)zichzelf redden kan hij niet. 
hij is geen redder van zijn eigen ziel.
hij vertrouwt niet op Gods redding.

Ze maakten daarna nog meer spottende opmerkingen en daagden hem uit om van het kruis af te komen.

Zie ook onz pagina Pasen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
76% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl