3978 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 20-09-2019 (niveau 3)eerdere test 20 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-09-2019 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Numeri staat het verhaal over Bileam en de sprekende ezelin. Bileam is gevraagd om het volk Israël te vervloeken.

Door wie is Bileam uitgenodigd?


90 % (afgerond)Door Balak, de koning van Moab. 
6 % (afgerond)Door Og, de koning van Basan.
3 % (afgerond)Door Sichon, de koning van de Amorieten.
1 % (afgerond)Door de koning van Jericho.

Balak, de koning van Moab had gehoord hoe Israël al twee koningen had verslagen, namelijk Sichon en Og. Hij was doodsbang dat Moab nu aan de beurt zou zijn en bedacht een list.

Als Bileam -een groot profeet- nu eens het volk zou vervloeken, dan zou het machteloos worden, dacht hij.Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het eerste hoofdstuk van Prediker staat: "De vroegere generaties zijn vergeten."

Wat zal er volgens Prediker met de kómende generaties gebeuren?


89 % (afgerond)Die zullen ook vergeten worden. 
1 % (afgerond)Die zullen het helemaal gaan maken.
1 % (afgerond)Die mogen onze rommel opruimen.
10 % (afgerond)Die gaan iets nieuws doen.

De Bijbel zegt: "De vroegere generaties zijn vergeten, en ook de komende zullen weer worden vergeten."

Prediker beschrijft in hoofdstuk 1 hoe alle dingen zich telkens herhalen, en hoe vermoeiend en zinloos het allemaal is. Zo ook de generaties: wat je ook gedaan hebt, uiteindelijk weet niemand over 100 jaar je naam nog.

Hij lijkt een pessimist. Wie het boek verder leest zal zien dat hij ook wel wat hoopvolle dingen zegt.Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In hoofdstuk 3 van het Bijbelboek Amos wordt het een en ander verteld over de tijd waarin Amos leefde.
Deze tijd kenmerkte zich door ........ .


36 % (afgerond)veel luxe en weelde 
17 % (afgerond)levendige handel met andere volken
17 % (afgerond)slechte oogsten
30 % (afgerond)oorlog en geweld

Het was een tijd van luxe, weelde en genotzucht. Onder andere het op bedden hangen en achterover leunen op divans wordt genoemd, evanals zomer- en winterverblijven en ivoren paleizen. Er is sprake van veel drinken en van het sjoemelen met geld en gewichten om er beter van te worden. (Amos hoofdstuk 3-12-15.)Zie ook onz pagina Amos.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Waar in het evangelie volgens Lucas kun je het verhaal vinden over Jezus die in de woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld?


9 % (afgerond)In hoofdstuk 2:41-51.
34 % (afgerond)Dit verhaal staat niet in het evangelie van Lucas.
19 % (afgerond)In hoofdstuk 3:23-38.
38 % (afgerond)In hoofdstuk 4:1-13. 

Dit verhaal staat ook in Matteüs 4:1-11 en Marcus 1:12-13.

Lucas 2:41-51 gaat over de twaalfjarige Jezus in de tempel.

In Lucas 3:23-38 staat de geslachtslijst van Jezus.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
63% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl