4124 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-06-2019 (niveau 3)eerdere test 22 JUN geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-06-2019 zo ingevuld: 

Daniël bidt drie keer per dag met open vensters richting Jeruzalem. Al in de Bijbelboeken Koningen en Kronieken lezen we over dit bidden richting Jeruzalem.

Welke koning noemt dit al?


25 % (afgerond)David
31 % (afgerond)Hizkia
33 % (afgerond)Salomo 
10 % (afgerond)Josia

Als de bouw van de tempel klaar is, laat koning Salomo de ark van het verbond daarnaartoe overbrengen. Daarna volgt er een offerplechtigheid en spreekt Salomo een gebed uit in aanwezigheid van het verzamelde volk. In dat gebed noemt hij al het bidden richting Jeruzalem. Deze geschiedenis staat in 1 Koningen 8 en 2 Kronieken 5:2-7:10.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Waarom wordt de profeet Jeremia gearresteerd door de wachter van de Benjaminpoort?


23 % (afgerond)Hij wordt verdacht van het opruien van het volk.
25 % (afgerond)Omdat zijn boodschap niet geaccepteerd wordt.
13 % (afgerond)Hij wordt beschuldigd van het beledigen van de koning.
39 % (afgerond)Ze denken dat hij wil overlopen naar de vijand. 

Jeremia wilde de stad verlaten en naar het gebied van de stam Benjamin gaan. De officier van de wacht, genaamd Jiria, arresteerde hem omdat hij dacht dat Jeremia wilde overlopen. Jeremia kreeg stokslagen en werd gevangen gezet.Zie ook debijbel.nl. 

Petrus schrijft in zijn eerste brief dat de profeten probeerden te achterhalen wat de redding waarover ze profeteerden inhield. Het werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was.

Voor wie dan wel?


18 % (afgerond)Voor de Joden.
40 % (afgerond)Voor de heidenen.
20 % (afgerond)Voor de volgende generatie.
23 % (afgerond)Voor de lezers van de brief van Petrus. 

In 1 Petrus 1:12 staat: "Er werd hun geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf bestemd was maar voor u."Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het eerste hoofdstuk van Genesis staat dat God de zon en de maan maakte. Maar daarvoor al was er licht. In de laatste hoofdstukken van de Bijbel staat dat het nieuwe Jeruzalem het licht van de zon en de maan niet nodig heeft. Toch zal het daar niet donker zijn.

Op welke manier is er dan licht?


67 % (afgerond)Het lam is haar licht. 
22 % (afgerond)Gods woord is haar licht.
2 % (afgerond)Er zijn gouden kandelaars.
9 % (afgerond)God maakt een nieuw licht.

In Openbaring 21:23 staat: "De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht."

In hoofdstuk 22 vers 5 wordt nog een keer benadrukt dat ze het licht van de zon niet nodig hebben. Daar wordt dan gezegd dat God, de Heer, hun licht zal zijn. Ook de profeet Jesaja schrijft hier al over in Jesaja 60:19-20.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
41% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl