MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-04-2019 (niveau 1)eerdere test 22 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-04-2019 zo ingevuld: 

De Israëlieten worden in de woestijn aangevallen door de Amelekieten. Mozes geeft Jozua opdracht tegen hen ten strijde te trekken, maar gaat zelf op de heuveltop staan.

Op welke momenten is Israël aan de winnende hand?


86 % (afgerond)Als Mozes zijn armen opgeheven houdt. 
14 % (afgerond)Als Mozes een offer brengt.

Zolang Mozes zijn armen opgeheven houdt, is Israël aan de winnende hand. Wanneer Mozes vermoeid raakt, ondersteunen Aäron en Chur hem, zodat hij zijn armen omhoog kan blijven houden.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Oude Testament van de Bijbel staat het boek Job. Job heeft heel veel bezittingen, tien kinderen en is een trouw dienaar van de Heer.

Door wie wordt hij zwaar op de proef gesteld om te kijken of hij de Heer trouw zal blijven?


2 % (afgerond)Door zijn vrienden.
98 % (afgerond)Door Satan. 
1 % (afgerond)Door zijn vrouw.

Satan verschijnt voor de Heer en vertelt dat hij op aarde heeft rondgezworven. De Heer vraagt of hij de rechtschapen Job ook heeft gezien en Satan schampert dat het wel logisch is dat iemand God zo trouw dient als alles meezit. Daarop geeft de Heer Satan toestemming met Job te doen wat hij wil, maar hij mag Job niet aanraken.

Zie ook onz pagina Job.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Johannes. Hierin staat de doop van Jezus beschreven.

Door wie is Jezus gedoopt?


1 % (afgerond)Hij doopte zichzelf.
1 % (afgerond)Door God zelf.
98 % (afgerond)Door Johannes de Doper. 

Jezus ging naar Johannes de Doper bij de Jordaan.
Johannes weigerde eerst, maar Jezus zei dat het zo moest.

Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wie heeft/hebben deze kroon voor Jezus gemaakt?

 


3 % (afgerond)Pilatus, de prefect (stadhouder).
93 % (afgerond)De soldaten van de prefect (stadhouder) Pilatus. 
4 % (afgerond)Koning Herodes.

In Matteüs 27:27 staat dat de soldaten van de prefect een doornenkroon vlochten.

In hoofdstuk 27 vers 2 staat dat Pilatus de prefect (stadhouder) is.

Jezus werd door Pilatus naar Herodes gestuurd. (Lucas 23:6 en 7.)Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
94% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)