MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-04-2019 (niveau 2)eerdere test 22 APR geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-04-2019 zo ingevuld: 

In Genesis staat dat Kaïn, de oudste zoon van Adam en Eva, zijn jongere broer vermoordt. God straft hem hiervoor.

Wat zegt God niet tegen Kaïn?


15 % (afgerond)Dat het land Kan, ondanks zijn inspanningen, niets zal opbrengen.
16 % (afgerond)Dat hij vervloekt is.
58 % (afgerond)Dat hem hetzelfde lot wacht. 
11 % (afgerond)Dat hij dolend en dwalend over de aarde zal gaan.

God spreekt Kaïn zeer ernstig toe en noemt een aantal dingen die vanaf dat moment het leven van Kaïn mede zullen bepalen (Genesis 4:10-12).Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het boek Jesaja staat dat de versterkte steden van Juda worden bedreigd door koning Sanherib van Assyrië.

Dit vindt plaats tijdens de regering van ........ , koning van Juda.


15 % (afgerond)Achab
29 % (afgerond)Jojakim
5 % (afgerond)David
51 % (afgerond)Hizkia 

Tijdens het 14e regeringsjaar van koning Hizkia trok Sanherib, de koning van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en ook probeerde hij Jeruzalem in te nemen. Hizkia regeerde van ongeveer 725 tot 697 voor Chr. en was een goede koning die God diende.

 

              Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Saulus is onderweg naar Damascus blind geworden en wordt door zijn metgezellen bij de hand genomen en naar de stad gebracht.

Hoelang is hij blind geweest?


11 % (afgerond)Vijf dagen.
9 % (afgerond)Veertig dagen.
81 % (afgerond)Drie dagen. 

Saulus bleef drie dagen blind en ook at hij in deze tijd niet.

Zie Handelingen 9:9.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De hele 'kerkelijke overheid' komt bijeen in Jeruzalem om te overleggen hoe ze Jezus met list zouden kunnen grijpen en doden.

Waar komen ze samen?


3 % (afgerond)In het huis van Judas.
68 % (afgerond)In het paleis van Kajafas. 
25 % (afgerond)In een van de tempelvertrekken.
5 % (afgerond)In het paleis van Herodes.

In de Bijbel staat dat de hogepriesters en de oudsten van het volk bij elkaar kwamen in het paleis van de hogepriester Kajafas.Zie ook onz pagina Mattes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
64% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)