MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-07-2019 (niveau 2)eerdere test 22 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-07-2019 zo ingevuld: 

Als Jozef onderkoning in Egypte is, breekt er een hongersnood uit. Jozefs broers reizen naar Egypte om voedsel te kopen, maar zij herkennen Jozef niet.

Jozef laat zijn zilveren beker in de graanzak van ........ stoppen, zodat hij een reden heeft om zijn broers terug te laten roepen.


5 % (afgerond)Juda
86 % (afgerond)Benjamin 
9 % (afgerond)Ruben
1 % (afgerond)Jakob

Door de beker in Benjamins graanzak te stoppen, testte Jozef het verantwoordelijkheidsgevoel van de broers. 

Ruben is de oudste broer en Juda degene die zich tegenover zijn vader garant gesteld heeft voor Benjamin.

Jakob is de vader van Jozef en zijn broers.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Jesaja staat dat koning Achaz van Juda het teken van een jonge vrouw krijgt die zwanger is en een zoon zal baren die zij de naam Immanuël zal geven.

Wat betekent die naam?


12 % (afgerond)Wonderbare raadsman.
88 % (afgerond)God met ons. 
1 % (afgerond)Goddelijke held.

De naam van het kind is Immanuël en betekent 'God met ons'.

De uitleg van de naam Immanuël staat in Matteüs 1:23; deze naam zal aan Jezus gegeven worden.

De andere namen komen uit Jesaja 9.Zie ook onz pagina Jesaja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd, maar is na zijn bekering een apostel geworden. Regelmatig loopt zijn leven gevaar.

Meer dan ........ mannen nemen op een gegeven moment deel aan een samenzwering om Paulus te vermoorden.


59 % (afgerond)veertig 
20 % (afgerond)honderd
10 % (afgerond)zestig
11 % (afgerond)vijftig

In de Bijbel staat dat het meer dan veertig mannen waren.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven.

Aan de christenen in Rome schrijft hij: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen ........ ."


6 % (afgerond)ons hart nog niet openstond voor hem
85 % (afgerond)wij nog zondaars waren 
2 % (afgerond)wij onze eigen weg gingen
7 % (afgerond)wij nog niet naar hem zochten

De andere antwoorden zouden ook van toepassing kunnen zijn, maar hier staat uitdrukkelijk: "Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
80% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)