MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 18-03-2019 (niveau 2)geen eerdere test beschikbaar 18 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 18-03-2019 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Genesis wordt verteld over de aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob. Jakob moest vluchten voor zijn broer Esau. Toen hij na lange tijd terugkwam bij zijn vader, had hij van God een nieuwe naam gekregen.

Welke?


96 % (afgerond)IsraŽl 
2 % (afgerond)Ben-Oni
1 % (afgerond)Kanašn
1 % (afgerond)Jozef

Jakob was minstens twintig jaar van huis weggeweest toen hij zijn vader weer zag. God had hem de nieuwe naam Israël gegeven. Vanaf dat moment heetten zijn nakomelingen Israëlieten.

Ben-Oni was de naam die Rachel aan haar jongste zoon gaf, maar Jakob noemde hem Benjamin. Jozef is de oudste zoon van Rachel en Jakob. Kanaän is een kleinzoon van Noach. Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De profeet Ezechiël krijgt, als hij in Babel in ballingschap verblijft, een visioen van de Heer. Hij ziet een stormwind uit het noorden opkomen, ook ziet hij vuur.

Wat ziet Ezechiël in het vuur?


11 % (afgerond)vogels
79 % (afgerond)wezens 
11 % (afgerond)voorwerpen

Ezechiël zag, tijdens zijn roeping tot profeet, in Babel een visioen.

Hij zag uit het noorden een stormwind komen, in de gloeiende wolkenmassa zag hij vuur met daarin een viertal wezens die in het eerste hoofdstuk van het Bijbelboek Ezechiël beschreven worden. Ook hoorde hij de stem van God die hem als profeet naar zijn volk Israël stuurde.Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over Paulus, die eerst de christenen vervolgd heeft en na zijn bekering een apostel is geworden. Hij is bevriend met een echtpaar, Aquila en Priscilla.

Waarom zijn Aquila en Priscilla in Korinte?


Voor een korte vakantie.
45 % (afgerond)Omdat keizer Claudius heeft bevolen dat alle Joden Rome moeten verlaten. 
13 % (afgerond)Vanwege een familiebezoek.
42 % (afgerond)Om Paulus te ontmoeten.

In de Bijbel staat dat keizer Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome weg moesten.

 Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De apostel Paulus schrijft aan de christenen in Rome over mensen die het beneden hun waardigheid achten om God te erkennen.

Wat is het gevolg daarvan?


29 % (afgerond)God geeft hen over aan hun eigen onbetrouwbaarheid, waardoor ze slechte dingen gaan doen. 
7 % (afgerond)Ze worden onverschillig tegenover God.
4 % (afgerond)Ze komen later een keer tot het inzicht dat dit niet goed is.
59 % (afgerond)Door hun hoogmoed komen ze ten val.

De Bijbel zegt: "Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is."

Er zijn nog meer kwalijke gevolgen (Romeinen 1:29-32).Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
62% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)