MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 18-03-2019 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 18 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 18-03-2019 zo ingevuld: 

Tijdens de reis naar Kanaän verblijft Terach, de vader van Abraham (toen nog Abram), met zijn familie in de stad Charan.

Waar ligt deze stad?

 

 


11 % (afgerond)Punt II
63 % (afgerond)Punt I 
26 % (afgerond)Punt III

Charan is een oude stad in Mesopotamië waar Terach en zijn familie uit Ur der Chaldeeën heen trokken, en waar Abraham, toen hij op weg was naar het land van Kanaän, verbleef tot de dood van zijn vader Terach.

Punt II ligt in de woestijn van Sur, vlak in de buurt van Kanaän.

Punt III ligt midden in de woestijn die tegenwoordig de Arabische woestijn heet.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wat bevordert volgens Spreuken een goede gezondheid (of genezing)?


94 % (afgerond)Een vrolijk hart. 
1 % (afgerond)Vasten.
3 % (afgerond)De wet van God bestuderen.
1 % (afgerond)Een goed medicijn.

Volgens Spreuken 17:22 bevordert een vrolijk hart de gezondheid (of de genezing).Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In Matteüs staat dat Jezus een gelijkenis vertelt over een man die een schat vindt in de akker die hij heeft gepacht.

Wat doet deze man om de schat te mogen houden?


2 % (afgerond)Hij leent een grote som geld om de akker te kunnen kopen.
11 % (afgerond)Hij verkoopt alles wat hij heeft om die schat te kunnen kopen.
3 % (afgerond)Hij verstopt de schat op een andere plaats om hem daar vervolgens te 'vinden'.
84 % (afgerond)Hij verkoopt alles wat hij heeft om die akker te kunnen kopen. 

De Bijbel zegt: "Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen." 

Deze man is Christus zelf, die alles opgaf om ons, de gelovigen, te kunnen vrijkopen. Of zoals Johannes 17:2 het zegt: "Gelijk Gij Hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat Gij Hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken."Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus stelt in zijn brief aan de christenen de vraag hoe iemand door God beschouwd wordt als hij niet besneden is, maar wel de voorschriften van de wet in acht neemt.

Wat is het antwoord op die vraag?


53 % (afgerond)Als een rechtvaardige.
4 % (afgerond)Als een gelovige Jood.
11 % (afgerond)Als een proseliet.
32 % (afgerond)Als een besnedene. 

Paulus schrijft in Romeinen 2:26: "En wanneer iemand die niet besneden is de voorschriften van de wet in acht neemt, zal hij dan door God niet als besneden worden beschouwd?"Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
68% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)