MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 19-03-2019 (niveau 1)eerdere test 19 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 19-03-2019 zo ingevuld: 

De rijke boer Boaz komt in contact met Ruth, als zij op zijn land aren aan het rapen is. Hij wil met haar trouwen.

Gebeurt dit ook?


8 % (afgerond)nee
92 % (afgerond)ja 

Ruth, een Moabitische vrouw, kwam met Noömi (Naomi) in Betlehem wonen. Boaz was familie van Noömi en hij kon met Ruth trouwen omdat degene die het eerst dat recht had er geen gebruik van wilde maken.Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Waar laat de Heer David, de herdersjongen, rusten in psalm 23?


5 % (afgerond)In zijn liefde.
4 % (afgerond)In zijn armen.
3 % (afgerond)In zijn trouw.
88 % (afgerond)In groene weiden. 

In de groene weiden is het goed voor David en daar vindt hij rust.

Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Marcus staan twee verhalen waarin de leerlingen (discipelen) op het meer in een storm terechtkomen.

WAAR OF NIET WAAR: Beide keren is Jezus er niet bij, omdat hij op een berg aan het bidden is.

 


19 % (afgerond)Waar.
81 % (afgerond)Niet waar. 

In Marcus 4 staat dat Jezus achter in de boot op een kussen ligt te slapen als het schip in een hevige storm terechtkomt.

In Marcus 6 staat dat Jezus over het water loopt, terwijl zijn leerlingen roeien tegen de wind in.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus heeft de christenen vervolgd. Na zijn bekering heeft hij veel gereisd en brieven geschreven. Hij geeft de christenen in Rome aanwijzingen voor hun houding t.o.v. de overheid.

Hij schrijft: "Iedereen moet het gezag van de overheid ........ ."


1 % (afgerond)bediscussiėren
niet al te serieus nemen
11 % (afgerond)kritisch volgen
87 % (afgerond)erkennen 

De Bijbel zegt: "Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen, want er is geen gezag dat niet van God komt; ook het huidige gezag is door God ingesteld (Romeinen 13:1)."

Zie ook onz pagina Romeinen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
87% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)