MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 19-03-2019 (niveau 2)eerdere test 19 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 19-03-2019 zo ingevuld: 

Het Bijbelboek Exodus (=uittocht) beschrijft dat God aan Mozes de opdracht geeft om, met hulp van zijn broer Aäron, het volk Israël uit de onderdrukking in Egypte te bevrijden. Hij geeft hem ook de macht om wonderen te verrichten. 

Wiens staf verandert op het woord van Mozes, voor de ogen van de farao, in een slang? 


10 % (afgerond)Zowel de staf van Mozes als die van Aron.
6 % (afgerond)De staf van de farao.
48 % (afgerond)De staf van Mozes.
36 % (afgerond)De staf van Aron. 

De Bijbel zegt: "Voor de ogen van de farao en zijn hovelingen gooide Aäron zijn staf op de grond, en de staf veranderde in een slang."

In de eerste verzen van Exodus 4 staat dat de staf van Mozes veranderde in een slang, maar dat gebeurde niet voor de ogen van de farao.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Wie maakt, in de tijd van Daniël, een einde aan de regering van koning Belsassar, de koning der Chaldeeën?


20 % (afgerond)koning Cyrus
59 % (afgerond)koning Darius 
21 % (afgerond)koning Ahasveros

De dood van koning Belsassar betekende het einde van het Babylonische wereldrijk. Dit wordt het begin van het rijk van de Meden en Perzen. De betekenis van de naam Belsassar -'Bel, bescherm de koning'-  is een bewijs van onmacht van de god die hij vereerde en die zijn dood niet kon voorkomen.Zie ook onz pagina Danil.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Obadja gaat het over de oordelen over het volk Edom.

Wie is de stamvader van dit volk?


85 % (afgerond)Esau 
3 % (afgerond)Isaak
12 % (afgerond)Ismal

In de profetie van Obadja worden de namen Esau en Edom allebei gebruikt om dit volk te aan te duiden. Genesis 36:9 geeft aan dat Edom een andere naam is voor Esau.Zie ook onz pagina Obadja.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Matteüs staat de gelijkenis van de talenten beschreven.

Hoeveel talenten deelt de heer aan zijn dienaren uit?


56 % (afgerond)Vijf, twee en n. 
25 %Vijf, drie en n.
3 % (afgerond)Tien, vier en twee.
15 % (afgerond)Tien, vier en n.

De heer gaf een van zijn dienaren vijf talenten, een ander twee en weer een ander één talent, met de opdracht daar iets mee te gaan doen.Zie ook onz pagina Mattes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
59% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)