MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 19-03-2019 (niveau 3)eerdere test 19 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 19-03-2019 zo ingevuld: 

Met welke woorden wordt Mozes, als hij vanuit Egypte gevlucht is naar Midjan, door zeven herderinnen geïntroduceerd bij hun vader?


21 % (afgerond)"Er was een HebreeŰr die ons te hulp schoot."
6 % (afgerond)"Een man met een buitenlands accent schoot ons te hulp."
39 % (afgerond)"Er was een Egyptenaar die ons te hulp schoot." 
34 % (afgerond)"Een vreemdeling schoot ons te hulp."

Mozes is een HebreeŰr, maar is opgegroeid als Egyptenaar.
De dochters van ReŘel identificeren hem als Egyptenaar.

Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl. 

Uzzia was koning van het koninkrijk Juda in de achtste eeuw voor Christus.

Wat gebeurt er als koning Uzzia het heiligdom binnengaat en daar zelf een reukoffer wil brengen op het reukofferaltaar?


23 % (afgerond)Hij valt dood neer.
6 % (afgerond)Hij krijgt uitslag op zijn handen.
11 % (afgerond)Hij kan zich niet meer bewegen.
61 % (afgerond)Hij krijgt huidvraat. 

Uzzia wordt aangesproken en dringend verzocht om de tempel te verlaten omdat het brengen van reukoffers voorbehouden is aan de priesters. Uzzia reageert met woede op Azarja de priester.

God straft Uzzia met huidvraat (=melaatsheid).Zie ook onz pagina 1+2 Kronieken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het evangelie volgens Marcus schreeuwt een man met een onreine geest: "Wat hebben we met jou te maken, Jezus van Nazaret? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God.’’

Wat antwoordt Jezus?


3 % (afgerond)"Ik weet wie je bent, je hebt geen macht!"
96 % (afgerond)"Zwijg, en ga uit hem weg!" 
"Ik heb macht over jou!"
"Ik ben overwinnaar!"

Jezus zei: “Zwijg en ga uit hem weg!" De geest verliet daarna de man. Jezus oogstte veel bewondering bij de mensen.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus brengt als gevangene het Sanhedrin, het hoogste Joodse rechtscollege, in verdeeldheid door het onderwerp ........ ter sprake te brengen.


7 % (afgerond)'de sabbat'
2 % (afgerond)'de engelen'
83 % (afgerond)'de opstanding' 
8 % (afgerond)'rein eten'

In de Bijbel staat dat Paulus over de opstanding begint en dit was een groot verschilpunt tussen de Farizeeën en de Sadduceeën.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)