MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 20-03-2019 (niveau 1)eerdere test 20 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 20-03-2019 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste Bijbelboek, staat de geschiedenis van Jozef. Hij wordt door zijn broers aan reizende handelaars verkocht. Die verkopen Jozef aan een vooraanstaand man in Egypte.

WAAR of NIET WAAR: Deze man heet Potifar.


86 % (afgerond)waar 
14 % (afgerond)niet waar

Jozef werd verkocht aan Potifar, het hoofd van de lijfwacht van de farao. Asnat is de latere vrouw van Jozef (Genesis 41:45) en Sisak was een Egyptische koning (1 Koningen 14:25).Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Numeri, in het Oude Testament, staan voorschriften voor de Israëlieten, ook voor de dienst aan God.

In de tent (tabernakel) waar God 'woonde' stonden allerlei voorwerpen, zoals de gouden lampenstandaard (kandelaar).

WAAR of NIET WAAR: De lampenstandaard had twaalf lampen.


24 % (afgerond)Waar; er was voor iedere stam van IsraŽl een lamp.
76 % (afgerond)Niet waar; de standaard had zeven lampen. 

In Numeri 8:2 krijgt Mozes de opdracht om tegen zijn broer Aäron te zeggen dat hij de lampen zo richt, dat het licht van alle zeven lampen naar voren valt. Zie ook Exodus 25:31 e.v.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Matteüs.

Hierin staat dat Jezus zegt: "Wie zichzelf verhoogt ........ ."


2 % (afgerond)zal worden buitengeworpen
93 % (afgerond)die zal vernederd worden 
3 % (afgerond)zal het kwaad in zichzelf ontvangen
2 % (afgerond)zal bestraft worden

De Bijbel zegt: "Wie zichzelf verhoogt zal worden vernederd, en wie zichzelf vernedert zal worden verhoogd." Dit is in relatie tot God de Vader in de hemel.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Lucas. Hierin staat dat de mensen kleine kinderen bij Jezus willen brengen.

Wie hebben daar kritiek op?


24 % (afgerond)De FarizeeŽn.
1 % (afgerond)De ouders van de kinderen.
75 % (afgerond)De leerlingen (discipelen) van Jezus. 

In de Bijbel staat dat de mensen berispt werden door Jezus' leerlingen (discipelen). Jezus riep de kinderen echter bij zich en zei dat ze niet mochten worden tegengehouden.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
83% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)