MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 20-03-2019 (niveau 2)eerdere test 20 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 20-03-2019 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Leviticus wordt geschreven over de tabernakel.

Wie mocht(en) binnengaan in het allerheiligste deel van die tabernakel?


96 % (afgerond)Alleen de hogepriester. 
2 % (afgerond)Alle priesters.
2 % (afgerond)Alleen Mozes.

Aäron werd door God aangesteld als hogepriester en alleen hij mocht het allerheiligste (het heilige der heiligen) binnengaan.

Later ging dit over op zijn zoon Eleazar.

Zie Numeri 20:22 e.v.Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken staat: "Wijsheid verwerven is beter dan goud en inzicht is te verkiezen boven zilver."

Is dit een uitspraak van Salomo?


27 % (afgerond)Dat is niet bekend.
7 % (afgerond)Nee.
66 % (afgerond)Ja. 

Het boek Spreuken is een verzameling spreuken die afkomstig zijn uit diverse bronnen. Spreuken 10:1 geeft aan dat daar de spreuken van Salomo zelf beginnen. De Salomo-spreuken lopen door tot hoofdstuk 22:16. 
De geciteerde spreuk komt uit hoofdstuk 16:16 en is daarmee één van de spreuken van Salomo zelf.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Lucas staat dat Jezus bij Marta en Maria op bezoek is. Maria zit naar Jezus te luisteren en Marta is druk bezig.

Wat zegt Jezus als Marta hem erover aanspreekt?


96 % (afgerond)"Maak je niet druk. Maria heeft het beste deel gekozen." 
2 % (afgerond)"Maak je niet druk. Kom ook even luisteren, dan kunnen jullie daarna samen voor de gasten zorgen."
1 % (afgerond)"Je hebt gelijk. Kom even rustig zitten en luisteren, dan kan Maria nu voor de gasten zorgen."
1 % (afgerond)"Je hebt gelijk. Maria moet je gaan helpen."

"De Heer zei tegen haar: 'Marta, Marta, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen, en dat zal haar niet worden ontnomen.'" (Lucas 10:41-42)Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Welk Bijbelboek uit het Oude Testament telt de meeste hoofdstukken?


8 % (afgerond)Genesis
14 % (afgerond)Jesaja
79 % (afgerond)Psalmen 
Jona

Het Bijbelboek Psalmen telt 150 hoofdstukken.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
84% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)