MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 20-03-2019 (niveau 3)eerdere test 20 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 20-03-2019 zo ingevuld: 

Psalm 139 spreekt van verwondering over hoe God ons kent, zelfs al vóór onze geboorte.  Vers 15: “Toen ik in het verborgene gemaakt werd,  kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend,  aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.”

Deze tekst is verwant aan een tekst elders in de Bijbel, maar daar gaat het juist over ónze ónwetendheid: “Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt.

In welk Bijbelboek staat deze tekst ?


51 % (afgerond)Job
Ruth
49 % (afgerond)Prediker 

In Prediker 11:5 staat: "Je kent de wegen van de wind niet, je kent het kind dat in de moederschoot groeit niet, zo ken je ook de daden niet van God, die alles maakt."Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl. 

De profeet EzechiŽl moet een aantal dagen de schuld van zijn volk dragen door op zijn zij te gaan liggen.

Waarom wil EzechiŽl, in eerste instantie, de gerstekoek die hij in opdracht van God moet bakken niet eten?


9 % (afgerond)Omdat hij die vermengen moet met varkensvlees.
9 % (afgerond)Omdat hij die bakken moet op varkenspoep.
16 % (afgerond)Omdat hij die vermengen moet met gist.
66 % (afgerond)Omdat hij die bakken moet op menselijke uitwerpselen. 

EzechiŽl moet als voorbeeld voor de IsraŽlieten een aantal dagen op zijn zij liggen en o.a. een gerstekoek eten. Deze is volgens EzechiŽl onrein omdat hij op mensenpoep is gebakken en dat mag een Jood niet eten. Hij mag hem dan van God op runderpoep bakken en als voorbeeld opeten, omdat de IsraŽlieten in onreinheid hun brood zullen eten in ballingschap in Babel.Zie ook onz pagina EzechiŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

Paulus schrijft aan de gemeente van Korinte over de moeiten en zorgen in zijn leven: "Wij geven niemand ook maar enige aanstoot. We willen juist laten zien dat we dienaren van God zijn."

Met welke reden?


6 % (afgerond)Om Jezus te blijven volgen.
7 % (afgerond)Om ondanks problemen God lief te hebben.
66 % (afgerond)Om de verkondiging niet te schaden. 
21 % (afgerond)Om de gelovigen bemoedigen.

Paulus wilde boven alles de boodschap van God overbrengen. Hij had hier alles voor over en niets mocht dit in de weg staan.Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wanneer zou het volgens de schrijver van de Hebreeënbrief niet nodig zijn geweest om een andere priester aan te stellen, die was zoals Melchisedek en niet zoals Aäron?


9 % (afgerond)Als Ašron een betere priester was geweest.
10 % (afgerond)Als het Levitische priesterschap beter was uitgeoefend.
81 % (afgerond)Als het Levitische priesterschap de volmaaktheid had gebracht. 

De Bijbel zegt:"Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die was zoals Melchisedek, en niet zoals Aäron."Zie ook onz pagina HebreeŽn.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)