MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 21-03-2019 (niveau 1)eerdere test 21 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 21-03-2019 zo ingevuld: 

WAAR of NIET WAAR: Genesis is het eerste boek van de Bijbel.


99 % (afgerond)waar 
1 % (afgerond)niet waar

Genesis is inderdaad het eerste boek van de Bijbel. Het is misschien niet het eerst geschreven van alle Bijbelboeken, maar het gaat wel over het allereerste begin. Genesis beschrijft het ontstaan van de wereld, het ontstaan van de mensheid en het ontstaan van Gods volk, de IsraŽlieten.

Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken worden vaak tegenstellingen gebruikt, bijvoorbeeld arm en rijk; verstandig en onverstandig.

Zo staat er ook dat wie vrijgevig is steeds ........ wordt en wie gierig is wordt ........ .


96 % (afgerond)rijker - arm 
4 % (afgerond)armer - rijk

De vrijgevige wordt rijker, maar de gierigaard wordt arm. (Spreuken 11:24.)

Vergelijk ook wat Paulus zegt in 2 Korintiërs 9:7: "God heeft de blijmoedige gever lief."

In Handelingen 20:35 staat dat Jezus gezegd heeft: "Het is zaliger te geven dan te ontvangen."Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Eén van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Matteüs. Hierin staat de gelijkenis van de wijze en dwaze meisjes die wachten op de komst van de bruidegom.

Hoeveel wijze en hoeveel dwaze meisjes komen voor in dit verhaal?


73 % (afgerond)Vijf wijze en vijf dwaze. 
11 % (afgerond)Tien wijze en tien dwaze.
4 % (afgerond)Drie wijze en drie dwaze.
12 % (afgerond)Zeven wijze en zeven dwaze.

In de Bijbel staat dat er vijf wijze en vijf dwaze meisjes waren.

Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Wie heeft/hebben deze kroon voor Jezus gemaakt?

 


90 % (afgerond)De soldaten van de prefect (stadhouder) Pilatus. 
5 % (afgerond)Pilatus, de prefect (stadhouder).
5 % (afgerond)Koning Herodes.

In Matteüs 27:27 staat dat de soldaten van de prefect een doornenkroon vlochten.

In hoofdstuk 27 vers 2 staat dat Pilatus de prefect (stadhouder) is.

Jezus werd door Pilatus naar Herodes gestuurd. (Lucas 23:6 en 7.)Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)