MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 21-03-2019 (niveau 2)eerdere test 21 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 21-03-2019 zo ingevuld: 

Tegen het einde van de grote watervloed laat Noach een vogel los om te zien of het water al gezakt is.

Met wat voor soort blad komt de vogel terug?


Met een klimopblad.
3 % (afgerond)Met een palmblad.
89 % (afgerond)Met een olijfblad. 
8 % (afgerond)Met een vijgenblad.

Na een tijdje kwam de duif terug met een olijfblad in haar snavel.

Vijgenbladeren werden door Adam en Eva gebruikt om hun naaktheid te bedekken (Genesis 3:7).

De mensen zwaaiden met palmtakken bij de intocht van Jezus in Jeruzalem (Johannes 12:12 en 13).Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Saul is de eerste koning van Israël. Zijn houding ten opzichte van David wordt steeds vijandiger.

Maar met wie heeft David een heel bijzondere vriendschap?


4 % (afgerond)Met de profeet SamuŽl, die Saul tot koning gezalfd heeft.
1 % (afgerond)Met zijn legerbevelhebber Joab.
2 % (afgerond)Met de Hethiet Uria, soldaat in het leger.
93 % (afgerond)Met Jonatan, de oudste zoon van koning Saul. 

Jonatan heeft David lief als zichzelf en zet zijn leven voor hem in. Dat is extra bijzonder omdat hij als beoogde troonopvolger, afstand van de troon doet ter wille van David.

Als Jonatan sterft zegt David: "Ach, dat de helden in de oorlog moesten vallen! Het verdriet verstikt me, Jonatan, je was mijn broeder, en mijn beste vriend. Jouw liefde was me dierbaar, meer dan die van vrouwen."Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

De Psalmen zijn geschreven door verschillende auteurs waarvan David de bekendste is.

Welk woord wordt in Psalm 150 het meest gebruikt?


2 % (afgerond)eert
11 % (afgerond)prijst
1 % (afgerond)roemt
86 % (afgerond)looft 

Loven is met waardering de voortreffelijke handeling(en) of eigenschap(pen) van iemand, inzonderheid God, vermelden en hem daarmee in figuurlijke zin verheffen, verhogen, groter maken.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook christipedia.miraheze.org.
Zie ook debijbel.nl. 

Jezus is na zijn opstanding meerdere keren verschenen aan gelovigen.

Aan wie is Christus volgens de brief aan de Korintiërs op het laatst verschenen?


5 % (afgerond)Aan Jakobus.
26 % (afgerond)Aan Tomas.
14 % (afgerond)Aan Johannes.
55 % (afgerond)Aan Paulus. 

Christus is op het laatst aan Paulus verschenen, ook al vond die zichzelf daartoe niet waardig omdat hij de gemeente van God had vervolgd.

Zie ook onz pagina 1+2 KorintiŽrs.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
81% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)