MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 21-03-2019 (niveau 3)eerdere test 21 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 21-03-2019 zo ingevuld: 

De twee spionnen die Jozua eropuit gestuurd heeft om het land te verkennen, vinden onderdak bij Rachab.

Wat zegt ze tegen hun achtervolgers om die om de tuin te leiden?


13 % (afgerond)"Ze zijn vertrokken toen de poorten nog open waren."
9 % (afgerond)"Ze zijn vertrokken en ik heb geen idee waar ze naartoe zijn gegaan."
6 % (afgerond)"Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker was."
71 % (afgerond)"Ze zijn vertrokken vlak voordat het donker werd en de poort zou worden gesloten." 

Rachab krijgt het bevel van de koning om de spionnen uit te leveren. Ze heeft de twee spionnen verborgen en kiest ervoor hen niet te verraden. Ze helpt de mannen ontsnappen en vraagt hun haar te behandelen zoals zij hen heeft behandeld. De spionnen doen haar een belofte: "We staan voor jullie borg met ons leven, op voorwaarde dat jullie onze plannen niet verraden."Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Koning Nebukadnessar heeft gedroomd over een beeld met een hoofd van goud en wil graag de betekenis van deze droom achterhalen.

Wat wil God door deze droom de koning bekendmaken?


3 % (afgerond)Dat de koning zich heeft misdragen.
87 % (afgerond)Wat er in de toekomst gebeuren zal. 
1 % (afgerond)Wat er de volgende dag zal gaan gebeuren.
9 % (afgerond)Wat positie van de koning zal zijn.

Daniël schrijft: "Tijdens uw slaap, majesteit, kwamen gedachten bij u op over wat er in de toekomst gebeuren zal; hij die mysteries onthult, heeft u laten weten wat de toekomst zal brengen."Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

In het evangelie volgens Johannes staat dat er Grieken naar Jeruzalem gekomen zijn om het pesachfeest te vieren.

Wat vragen ze aan Filippus?


27 % (afgerond)Of ze ook leerlingen van Jezus kunnen worden.
1 % (afgerond)Of ze Jezus Jeruzalem binnen mogen dragen.
12 % (afgerond)Of Jezus nu echt koning zal worden van IsraŽl.
60 % (afgerond)Of ze Jezus kunnen ontmoeten. 

De Grieken wilden Jezus ontmoeten. Ze vroegen het aan Filippus, die het samen met Andreas ging vragen aan Jezus.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt o.a gesproken over de uitstorting van de Heilige Geest. Na een indringende toespraak van Petrus zijn de mensen diep onder de indruk.

De afsluitende oproep van Petrus aan hen is: ........


17 % (afgerond)"Geloof in God en zijn Zoon Jezus."
17 % (afgerond)"Laat u toch dopen en aarzel niet langer."
19 % (afgerond)"Geloof dat wat u hier ziet de Geest van God is."
46 % (afgerond)"Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht." 

Petrus' woorden komen uit Handelingen 2:40, waar hij een dringend beroep doet op de mensen met de woorden: "Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht".

Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
66% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)