MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-03-2019 (niveau 1)eerdere test 22 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 22-03-2019 zo ingevuld: 

In het Oude Testament van de Bijbel staat de geschiedenis van Samuël. Hij groeit op bij de hogepriester Eli, in het heiligdom van de Heer en wordt later een belangrijke profeet en rechter (richter) in Israël.

Door wie wordt hij geroepen tot zijn taak?


1 % (afgerond)Door zijn vader Elkana.
87 % (afgerond)Door de Heer zelf. 
2 % (afgerond)Door niemand; hij zag zelf welke taak op hem wachtte.
10 % (afgerond)Door de hogepriester Eli.

Samuël wordt 's nachts door God zelf geroepen, tot vier keer toe. Hij denkt eerst dat het Eli is en na drie keer dringt het tot Eli door dat het God is, die Samuël roept.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Jona is een profeet. Hij krijgt een opdracht van de Heer, maar denkt bij God vandaan te kunnen vluchten door per schip een andere kant op te gaan.

Welke dieren gebruikt God voor de lessen die hij Jona wil leren?


19 % (afgerond)Een grote vis en een vredesduif.
2 % (afgerond)Een raaf en een worm.
79 % (afgerond)Een worm en een grote vis. 

In de Bijbel staat dat Jona wordt opgeslokt door een grote vis. Tijdens de drie dagen en drie nachten dat hij in de buik van die vis zit, komt hij tot inkeer.

Wanneer het oordeel over de stad Nineve niet voltrokken wordt omdat God het berouw van de mensen ziet, wordt Jona kwaad. God laat dan een wonderboom groeien, die na één dag en één nacht wordt aangevreten door een worm. (Lees het kleine Bijbelboek Jona, in het Oude Testament, maar eens.)Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over het doen en laten van de apostelen na de hemelvaart van Jezus. Twee van hen, Petrus en Johannes, gaan rond het middaguur naar ........ waar een verlamde man zit te bedelen.


80 % (afgerond)de tempel 
18 % (afgerond)het marktplein
2 % (afgerond)het meer van Galilea

Petrus en Johannes zijn op weg naar de tempel. Zij kunnen de man niets bieden op materieel gebied en dat zegt Petrus ook tegen hem. Johannes en hij kijken de man aan en dan mag Petrus hem genezen in de naam van Jezus Christus. Alle eer komt hem toe en niet Petrus of Johannes.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Met Pasen wordt het lijden en sterven en de opstanding van Jezus herdacht.

In Getsemane wordt Jezus door Judas verraden ........ .


door een codewoord
2 % (afgerond)in opdracht van Pilatus
1 % (afgerond)doordat deze voor Jezus neerbuigt
97 % (afgerond)met een kus 

De Bijbel zegt: “Judas kwam met een gewapende bende naar Getsemane. Hij had met hen afgesproken dat degene die hij zou kussen, degene was die ze moesten arresteren. Judas liep recht op Jezus af en zei: “Rabbi!” en kuste hem.”Zie ook onz pagina Pasen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
86% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)