MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-03-2019 (niveau 2)eerdere test 22 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-03-2019 zo ingevuld: 

Jozua is, als opvolger van Mozes, met het volk Israël de Jordaan overgestoken. Het volk heeft veertig jaar manna gegeten, voedsel dat uit de hemel op hen neerdaalde.

Vanaf wanneer eten zij ander voedsel?


21 % (afgerond)Als zij een week in het beloofde land zijn.
4 % (afgerond)Niet; zij blijven manna eten.
19 % (afgerond)Na de eerste sabbat.
57 % (afgerond)Direct vanaf de eerste dag na het pesachoffer. 

Er kwam geen manna meer uit de hemel; er werd vanaf de eerste dag ander voedsel gegeten. De sabbat is de rustdag van de Israëlieten en op deze dag viel er geen manna.Zie ook onz pagina Jozua.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Bijbelboek Spreuken wordt 'wijsheid' voorgesteld als een persoon.

Wijsheid zegt bijvoorbeeld: "Ik vertel je waardevolle dingen, mijn woorden zijn oprecht. Stel mijn lessen boven ........ en mijn kennis boven ........ ."


48 % (afgerond)macht - rijkdom
3 % (afgerond)sterkte - kracht
12 % (afgerond)eer - roem
37 % (afgerond)zilver - goud 

In hoofdstuk 8 staat dat Wijsheid oproept om verstandig te worden en te luisteren naar haar lessen. "Stel mijn lessen boven zilver en mijn kennis boven zuiver goud." (vers 10).Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De apostel Paulus schrijft aan zijn medewerker Timoteüs: "Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij ........ gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen."


53 % (afgerond)kracht 
21 % (afgerond)liefde
19 % (afgerond)het verlangen
6 % (afgerond)het bevel

De Bijbel zegt: "Ik dank Christus Jezus, onze Heer, dat hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd hem te dienen."Zie ook onz pagina 1+2 TimotheŘs.
Zie ook debijbel.nl. 

Wat zei een van de misdadigers die naast Jezus aan het kruis hing, spottend tegen hem?


35 % (afgerond)"Anderen heeft hij gered; laat hij nu zichzelf redden."
50 % (afgerond)"Jij bent toch de messias? Red jezelf dan en ons erbij." 
11 % (afgerond)"Als je de koning van de Joden bent, red jezelf dan."
4 % (afgerond)"Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden."

Een van de gekruisigde misdadigers naast Jezus deed spottend deze uitspraak. De andere uitspraken zijn gedaan door leiders van het volk, de hogepriesters en de Romeinse soldaten.

Zie ook onz pagina Pasen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
49% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)