MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-03-2019 (niveau 3)eerdere test 22 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 22-03-2019 zo ingevuld: 

Het volk Israël bestaat uit twaalf stammen, want aartsvader Jakob (later Israël genoemd) had twaalf zonen.

Tot welke stam behoorden Mozes, zijn oudere zus Mirjam en broer Aäron?


14 % (afgerond)Tot de stam Juda.
79 % (afgerond)Tot de stam Levi. 
3 % (afgerond)Tot de stam Ruben.
4 % (afgerond)Tot de stam Jozef.

In Numeri 26 staat: "De naam van de vrouw van Amram was Jochebed. Zij was een dochter van Levi, wiens vrouw haar in Egypte gebaard had, en zij baarde aan Amram Aäron, Mozes en hun zuster Mirjam."Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In het Bijbelboek Job staat een merkwaardige ontmoeting van God met de hemelbewoners (ook wel: zonen van God genoemd) beschreven.

God vraagt aan Satan: "Heb je ook gelet op mijn ........ Job?"


77 % (afgerond)dienaar 
22 % (afgerond)vriend
apostel
vijand

God noemt Job zijn dienaar. Het lijkt er op of God met een beetje trots naar Job kijkt, maar Satan zegt dat Job God alleen dient om de zegeningen.Zie ook debijbel.nl. 

Jona heeft drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis doorgebracht.

Welke van de volgende beweringen is onjuist?


70 % (afgerond)Jona denkt dat hij een visioen heeft. 
10 % (afgerond)Jona roept in zijn nood de Heer aan.
8 % (afgerond)Jona denkt dat hij in het rijk van de dood is.
12 % (afgerond)Jona denkt dat hij verstoten is en verbannen uit Gods ogen.

Uit het gebed dat Jona tot God richt als hij in de vis is, is op te maken hoe Jona de dingen ervoer: “Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. Maar ik zal mijn stem in dank verheffen en u offers brengen; mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt (hieruit blijkt zijn geloof)!

Zeewier om mijn hoofd verstikt mij (het was een zeer onaangename ervaring)."

Jona benoemt zijn 'opgeslokt zijn door de vis' niet als zijnde een visioen.Zie ook onz pagina Jona.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Met Pasen wordt het sterven en de opstanding van Jezus herdacht. Na zijn dood werd Jezus door Josef uit Arimatea in een graf gelegd.

Wie kwam, zoals beschreven in het Johannesevangelie, ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee?


Petrus.
53 % (afgerond)Nicodemus. 
1 % (afgerond)De centurio (hoofdman).
46 % (afgerond)Maria.

De Bijbel zegt dat Josef uit Arimatea Jezus begroef en dat Nicodemus, die destijds 's nachts bij Jezus was geweest, ook kwam (Johannes 19:39).
Petrus was er niet bij. De centurio erkende bij het kruis dat Jezus de Zoon van God is.
Maria ging, met andere vrouwen, na de sabbat naar het graf om het lichaam van Jezus te balsemen (Lucas 23:36 en 24:1).

Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)