MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 23-03-2019 (niveau 1)eerdere test 23 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 23-03-2019 zo ingevuld: 

Wat staat er op deze twee stenen platen?

  


De richtlijnen voor de bouw van de tabernakel.
99 % (afgerond)De tien geboden. 
1 % (afgerond)De namen van de twaalf stammen van IsraŽl.

In Exodus 20 en Deuteronomium 5 wordt nauwkeurig beschreven wat er op de twee stenen platen staat.

Bijzonder is ook dat in de Bijbel vermeld wordt dat de platen door Gods vinger beschreven zijn. (Zie Exodus 31:18.)Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Ester is een Joods meisje dat door koning Ahasveros tot koningin is gekozen tijdens de ballingschap in Babylonië.

Kon een bevel van deze koning, verzegeld met zijn zegelring, herroepen worden?


93 % (afgerond)nee 
7 % (afgerond)ja

Het ging hier om de 'wet van Meden en Perzen'; iets dat onherroepelijk was en dat gold ook voor de koning.
De uitdrukking die tegenwoordig nog steeds gebruikt wordt als iets absoluut vaststaat is hiervan afgeleid.

Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Kan Jezus zonden vergeven?


94 % (afgerond)ja 
6 % (afgerond)nee

In Marcus 2:5-11 laat Jezus zien dat hij inderdaad zonden kan vergeven.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Voor Jezus' lijden en sterven ging Judas naar de hogepriesters om Jezus te verraden.

WAAR of NIET WAAR: Judas ontving dertig zilverstukken voor dit verraad.


8 % (afgerond)niet waar
92 % (afgerond)waar 

Volgens MatteŁs 26 kreeg hij dertig zilverstukken voor zijn daad.

Zie ook onz pagina Pasen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
95% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)