MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 23-03-2019 (niveau 2)eerdere test 23 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 23-03-2019 zo ingevuld: 

Salomo is het prototype van iemand die álles méé heeft en tóch God verlaat. Hij wordt opgeslokt door afgoderij. God scheurt het koningschap van Salomo los. De profeet Achia maakt dat feitelijk door zijn mantel in twaalf stukken te scheuren, en wijst Salamo's ambtenaar Jerobeam aan als koning over het afgescheurde tienstammenrijk.

Hoe reageert koning Salomo?


30 % (afgerond)Salomo scheurt zijn kleren, trekt een boetekleed aan en begeeft zich naar de tempel van de Heer.
29 % (afgerond)Salomo wil Jerobeam doden. 
18 % (afgerond)Salomo denkt bij zichzelf: "Dat betekent dat er zolang ik leef, rust en vrede zal heersen."
24 % (afgerond)Salomo keert zijn gezicht naar de muur, weent bittere tranen en bidt.

De Bijbel zegt: "Salomo wilde Jerobeam doden, daarom week Jerobeam uit naar Egypte, waar hij bij koning Sisak zijn toevlucht zocht. Hij bleef daar tot Salomo gestorven was." (1 Koningen 11:40).

De overige antwoorden zijn verschillende reacties van koning Hizkia op onheilsberichten (2 Koningen 19:1 en 20:3-4, 19).Zie ook onz pagina 1+2 Koningen.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

De IsraŽlieten verblijven in ballingschap in BabyloniŽ. Onder hen zijn ook jongemannen van koninklijke afkomst, zoals DaniŽl en zijn drie vrienden. Zij worden afgezonderd en krijgen te maken met Aspenaz.

Wie is hij?


9 % (afgerond)Een magiŽr.
3 % (afgerond)Een bezweerder.
33 % (afgerond)Een kamerdienaar.
55 % (afgerond)Het hoofd van de eunuchen. 

Aspenaz, een eunuch (of kastraat), kreeg de opdracht van koning Nebukadnessar om IsraŽlieten van koninklijke en voorname afkomst naar zijn paleis te brengen.Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament is geschreven door Johannes.

Hoeveel hoofdstukken telt dit evangelie?


8 % (afgerond)28
15 % (afgerond)16
25 % (afgerond)24
52 % (afgerond)21 

Johannes heeft 21 hoofdstukken. Van de andere evangeliën heeft Matteüs 28 hoofdstukken; Marcus 16 en Lucas 24.Zie ook onz pagina Johannes.
Zie ook christipedia.nl. 

Voordat Jezus gevangengenomen wordt, gaat hij met zijn leerlingen naar een tuin om te bidden.

Welke tuin was dat?


10 % (afgerond)Olijfberg
Kidron
88 % (afgerond)Getsemane 
1 % (afgerond)Golgota

In de Bijbel staat dat Jezus met zijn leerlingen naar de tuin van Getsemane gaat om daar te bidden. Om in Getsemane te komen steekt hij de Kidron over, een beek die loopt tussen Jeruzalem en de Olijfberg, een berg aan de oostkant van Jeruzalem. Golgota is de plaats waar Jezus gekruisigd wordt.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
56% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)