MOB-versie | Naar grote versie



Antwoorden van 23-03-2019 (niveau 3)



eerdere test 23 MRT latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 23-03-2019 zo ingevuld:



 

Met welke symbolische handeling geeft Ahasveros te kennen dat hij voor Ester meer liefde voelt dan voor alle andere vrouwen en haar daarom tot koningin kiest?


18 % (afgerond)Hij huldigt haar als koningin ten aanschouwen van de inwoners van Susa.
42 % (afgerond)Hij doet haar de koninklijke hoofdband om. 
29 % (afgerond)Hij geeft haar een gouden ring.
11 % (afgerond)Hij kleedt haar in een kostbaar gewaad.

Deze handeling toonde aan dat hij een keus had bepaald uit het aanbod van de jonge meisjes. Hij voelde meer liefde voor Ester en zij verwierf zijn bewondering en genegenheid meer dan de andere meisjes. In de meeste Bijbelvertalingen wordt i.p.v. `hoofdband` de `kroon` genoemd.



Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl.



 

In Jeremia 46 t/m 51 staan profetieën over naburige volken. Veelal zijn dit oordelen. Maar naast alle straffen krijgen sommigen hier toch een hoopvolle belofte: "Maar eens zal ik in ........ lot een keer brengen – spreekt de HEER."


59 % (afgerond)Edoms
10 % (afgerond)Babels
16 % (afgerond)Elams 
15 % (afgerond)Kedars

Ook Moab en Ammon krijgen die belofte. Moab: "Maar eens zal ik in Moabs lot een keer brengen – spreekt de HEER."(Jeremia 48:47.) Ammon: "Maar eens zal ik in Ammons lot een keer brengen – spreekt de HEER." (Jeremia 49:6.)



Zie ook onz pagina Jeremia.
Zie ook debijbel.nl.



 

Johannes schrijft in zijn derde brief dat er broeders zijn die hebben getuigd van de liefde van Gajus voor wat hij voor de broeders doet, ook al kent hij hen niet.

Welke karaktereigenschap ziet Johannes in Gajus?


30 % (afgerond)behulpzaamheid
61 % (afgerond)trouw 
9 % (afgerond)vriendelijkheid

In Johannes 3:5 zegt:"Geliefde broeder, uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, zelfs al kent u hen niet."



Zie ook onz pagina 1+2+3 Johannes.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.



 

Jezus wordt door Judas verraden met een kus. Een van de leerlingen slaat tijdens deze gebeurtenis het rechteroor van de dienaar van de hogepriester eraf.

Wat zegt Jezus hierop in het evangelie volgens Lucas?


20 % (afgerond)"Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan."
19 % (afgerond)"Weet je niet dat ik mijn Vader elk moment om hulp kan roepen?"
35 % (afgerond)"Verdedig je de Mensenzoon met een zwaard?"
26 % (afgerond)"Houd daarmee op. Zo is het genoeg!" 

De arrestatie van Jezus in de hof van Getsemane wordt in alle vier de evangeliŽn beschreven. Het evangelie volgens Johannes maakt duidelijk dat Petrus met zijn zwaard het oor van Malchus, de dienaar van de hogepriester, eraf slaat.
In het evangelie volgens Lucas geneest Jezus hem direct.

Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



TOTAALRESULTAAT:
36% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)