MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 25-05-2020 (niveau 3)geen eerdere test beschikbaar 25 MEI latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 25-05-2020 zo ingevuld: 

Hoe lang is Noach met zijn gezin in de ark geweest?


12 % (afgerond)Zeven maanden.
31 % (afgerond)Honderdvijftig dagen.
38 % (afgerond)Een jaar en tien dagen. 
19 % (afgerond)Veertig dagen.

In Genesis 7:11 staat dat Noach in het zeshonderdste jaar op de zeventiende dag van de tweede maand van zijn leven de ark in ging. In Genesis 8:13 staat dat hij in het zeshonderdeerste jaar, op de eerste van maand van de eerste dag de aarde droog was, maar pas op de zevenentwintigste dag van de tweede maand gingen ze de ark uit. Dat is totaal een jaar en tien dagen.

Noach ging waarschijnlijk (net als de Joden) uit van een maan-jaar van 360 dagen.Zie ook onz pagina De Bijbel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Wat gebeurt er volgens de schrijver van het Bijbelboek Prediker, als je je brood uitwerpt over het water?


14 % (afgerond)Het zal zich vermenigvuldigen.
49 % (afgerond)Je vindt het later weer terug. 
16 % (afgerond)Het zal zijn doel niet missen.
21 % (afgerond)Je zult vissen vangen.

De Bijbel zegt: "Werp je brood uit over het water, want je vindt het later weer terug."

Zaai zonder een oogst te verwachten, wees ook goed voor hen voor wie je denkt dat het nutteloos is.Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl. 

In Mattheüs 4 staat dat grote groepen mensen Jezus volgen van Galilea, ........ , Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse.

Welk gebied, punt III op de kaart, hoort daar nog bij?

 

 


50 % (afgerond)Dekapolis 
37 % (afgerond)Samaria
13 % (afgerond)Caesarea Filippi

Dekápolis was een gebied van tien steden, die bijna allemaal gelegen waren in het Overjordaanse. Deze tien steden vormden een bond, een 'tienstedenbond'. Het gebied lag ten zuid oosten van het Meer van Galilea.

Punt I geeft het gebied aan van Nabatea.

Punt II is het gebied Judea.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl. 

De psalmist vraagt aan God om een rein hart in hem te scheppen, zijn geest te vernieuwen en hem standvastig te maken.

Wat vraagt hij God om niet te doen?


14 % (afgerond)Hem straffen voor zijn misdaden.
20 % (afgerond)Hem in de handen van zijn vijanden laten vallen.
13 % (afgerond)Hem op de verkeerde weg leiden.
54 % (afgerond)De heilige Geest van hem wegnemen. 

David vraagt aan God in Psalm 51:13 om de heilige geest niet van hem weg te nemen.Zie ook onz pagina Psalmen.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
48% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)