MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 18-05-2019 (niveau 1)eerdere test 18 MEI geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 18-05-2019 zo ingevuld: 

Het volk Israël is bevrijd uit de slavernij in Egypte en trekt onder leiding van Mozes door de woestijn, op weg naar het beloofde land.

De Heer geeft het volk tijdens die reis de tien geboden, die geschreven zijn op stenen platen.

Hoeveel platen zijn dit?


2 % (afgerond)vijf
2 % (afgerond)een
96 % (afgerond)twee 

De tien geboden worden door God zelf op twee stenen platen geschreven. Mozes ontvangt ze van de Heer, op de berg Sinaï. 

(Exodus 32:18.)Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

De Israëlieten verblijven in ballingschap in Babylonië. Koning Nebukadnessar laat een gouden beeld maken waarvoor iedereen moet knielen. De drie vrienden van Daniël weigeren dit.

Wat gebeurt er dan met hen? 


58 % (afgerond)Ze worden in een brandende oven gegooid. 
2 % (afgerond)Ze worden veroordeeld tot dwangarbeid.
39 % (afgerond)Ze worden in de leeuwenkuil gegooid.
2 % (afgerond)Ze worden onthoofd.

De drie mannen weigeren te knielen. Zij vereren de god des hemels en vertrouwen op hem. Als zij in de oven gegooid zijn, ziet de koning geen drie, maar vier mannen vrij rondlopen in het vuur. In deze geschiedenis wordt niets verteld over DaniŽl zelf.

Zie ook onz pagina DaniŽl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Marcus. Hij vertelt over Johannes de Doper, die mensen doopte in de Jordaan.

WAAR of NIET WAAR: Ook Jezus is gedoopt door Johannes de Doper.


3 % (afgerond)niet waar
97 % (afgerond)waar 

Jezus kwam naar Johannes toe en werd door hem gedoopt. Daarna daalde de Geest als een duif op hem neer en klonk er een stem uit de hemel: "Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde." (Marcus 1:9-12.)

Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Lucas. Hij vertelt over de storm op het meer. Het schip dreigt te zinken en de leerlingen zijn doodsbang.

Is Jezus bij hen?


10 % (afgerond)Nee, want anders zouden de leerlingen niet bang zijn.
90 % (afgerond)Ja, en hij is onderweg in slaap gevallen. 

Jezus is in slaap gevallen. De leerlingen zijn bang, ondanks dat Jezus bij hen is. Jezus brengt te storm tot bedaren en vraagt aan zijn leerlingen: "Waar is jullie geloof?" (Lucas 8:22-25.)Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
85% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)