MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 24-04-2019 (niveau 1)eerdere test 24 APR latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 24-04-2019 zo ingevuld: 

Het eerste boek in het Oude Testament van de Bijbel heet Genesis. 

Dit Bijbelboek begint met de woorden: "In het begin schiep God de ........ ." 


mensen en de dieren
2 % (afgerond)wereld
97 % (afgerond)hemel en de aarde 
1 % (afgerond)aarde en de hemel

Het Bijbelboek Genesis begint met de woorden "In het begin schiep God de hemel en de aarde." God is de schepper van alles! Dit wordt beschreven in het eerste hoofdstuk van Genesis.

Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

In het Oude Testament van de Bijbel worden allerlei voorschriften aan het volk Israël gegeven. In Leviticus staan voorschriften voor iemand die huidvraat (melaatsheid) heeft. 

Wat moest diegene roepen als hij anderen tegenkwam?


11 % (afgerond)"Houd afstand, houd afstand!"
87 % (afgerond)"Onrein, onrein!" 
2 % (afgerond)"Pas op! Besmettelijk!"

In de Bijbel staat: "Wie door huidvraat aangetast is, moet zijn kleren scheuren, zijn haar los laten hangen, baard en snor bedekken en 'Onrein, onrein!' roepen."

Zie ook onz pagina Leviticus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Matteüs. Hij vertelt over het leven van Jezus op aarde. 

Is Israël een vrij volk in die tijd?


11 % (afgerond)Nee, de godsdienstige leiders hebben de macht in handen.
7 % (afgerond)Ja, want Mozes heeft het volk bevrijd van de Romeinen.
82 % (afgerond)Nee, de Romeinen zijn de baas. 

De Romeinen hadden het voor het zeggen in Israël. In de tijd rond Jezus' geboorte is sprake van de Romeinse koning Herodes en als Jezus veroordeeld wordt, is het de Romeinse stadhouder Pilatus die hem overlevert. Ook stuurt die Jezus naar (een andere) koning Herodes.

Mozes heeft veel eerder in de geschiedenis het volk bevrijd uit Egypte.Zie ook onz pagina MatteŁs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament van de Bijbel is geschreven door Lucas. Hierin staat dat Jozef en Maria met de twaalfjarige Jezus naar Jeruzalem gaan voor het pesachfeest.

Wat gebeurt er op de terugweg?


6 % (afgerond)Jezus geeft aan dat hij in Jeruzalem wil blijven en gaat terug naar de tempel.
92 % (afgerond)Jozef en Maria merken dat Jezus niet bij hen is en gaan hem zoeken. 
1 % (afgerond)Jezus kan zijn ouders nergens vinden en zoekt hen tussen de reizigers.

De twaalfjarige Jezus blijft achter en als Jozef en Maria hem missen, gaan ze terug naar Jeruzalem. Ze vinden Jezus in de tempel, tussen de leraren. Als Maria haar ongerustheid uit, zegt Jezus: "Wist u niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?"

Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.TOTAALRESULTAAT:
90% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)