MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 15-07-2020 (niveau 1)eerdere test 15 JUL latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 1 hebben de test van 15-07-2020 zo ingevuld: 

In Genesis, het eerste boek van de Bijbel, staat het scheppingsverhaal. Nadat God de mens heeft gemaakt, vormt hij uit een ........ van Adam een vrouw.


heup
100 % (afgerond)rib 
nier

God nam een rib uit Adams zijde en sloot die plaats weer toe. Daarna bouwde God die rib uit tot een vrouw voor Adam. Genesis 2:21.Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Oude Testament van de Bijbel staan de verhalen over de koningen van Israël.

Welke twee personen uit die tijd zijn hechte vrienden?


80 % (afgerond)David en Jonatan 
11 % (afgerond)David en SamuŽl
6 % (afgerond)David en Saul
3 % (afgerond)David en Goliat

Jonatan, de zoon van koning Saul, was erg op David gesteld en sloot vriendschap met hem (1 Samuël 18:1-4). Dit terwijl David de volgende koning van Israël zou worden. Naar de mens gesproken zou Jonatan dat zijn.

Goliat werd door David verslagen met een steen uit zijn slinger.

Samuël is de profeet die David tot koning gezalfd heeft.Zie ook onz pagina 1+2 Samuel.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Tijdens de periode dat het Joodse volk in ballingschap is, wordt Ester tot koningin gekozen.

Welke onderstaande bewering uit haar geschiedenis is juist?


5 % (afgerond)Ester heeft direct tegen de koning gezegd dat zij van Joodse afkomst is.
95 % (afgerond)Ester wordt door koning Ahasveros gekozen als koningin. 

De Bijbel vertelt: "En de koning voelde voor Ester meer liefde dan voor alle andere vrouwen. Daarom deed hij haar de koninklijke hoofdband om en maakte haar koningin in de plaats van Wasti." (Ester 2:17.)

Vers 20: Ester had nog steeds niet verteld uit welke familie of welk volk ze stamde.Zie ook onz pagina Ester.
Zie ook debijbel.nl. 

In het Bijbelboek Handelingen wordt verteld over het doen en laten van de apostelen, na de hemelvaart van Jezus.

In welk deel van de Bijbel staat dit boek?


97 % (afgerond)In het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. 
3 % (afgerond)In het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel.

Het Nieuwe Testament begint met de vier evangeliën: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Deze evangelisten vertellen over het leven van Jezus, vanaf zijn geboorte tot en met zijn sterven en zijn opstanding.

Daarna volgt het boek Handelingen, waarin de apostelen het werk gaan doen dat Jezus hen heeft opgedragen.Zie ook onz pagina Handelingen.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
93% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)