MOB-versie | Naar grote versieLinks

Een aantal van onze vragen zijn ontleend aan een spel dat stichting Antwoord uit Andijk eerder heeft uitgegeven.

De Bijbelteksten op onze website zijn ontleend aan:

  • de Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004/2007
  • Het Boek © 2008 Biblica van Royal Jongbloed.

 

Wij zijn de makers en beheerders bijzonder dankbaar voor de online beschikbaarheid van de Bijbelteksten.