4432 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 04-01-2019 (niveau 3)



eerdere test 04 JAN latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 3 hebben de test van 04-01-2019 zo ingevuld:



 

Als het volk Israël na veertig jaar bij het beloofde land komt, is Mozes' zus Mirjam al gestorven. Voordat ze het land binnengaan sterft ook zijn broer Aäron.

Bij welke berg gebeurt dat?


74 % (afgerond)Bij de berg Hor. 
5 % (afgerond)Bij de berg Sinaï.
4 % (afgerond)Bij de berg Karmel.
17 % (afgerond)Bij de berg Horeb.

De Bijbel zegt: "Nadat ze Kades verlaten hadden, kwamen de Israëlieten, het hele volk bij de Hor, een berg aan de grens van Edom. Daar zei de Heer tegen Mozes en Aäron: 'Aäron zal met zijn voorouders verenigd worden.'"



Zie ook onz pagina Numeri.
Zie ook debijbel.nl.



 

In Hooglied 3 spreken de meisjes over de komst van de koning Salomo in een draagkoets (draagstoel).

Van welk materiaal is deze draagkoets gemaakt?


40 % (afgerond)Van hout. 
8 % (afgerond)Van zilver.
1 % (afgerond)Van metaal.
51 % (afgerond)Van goud.

 In vers 9 staat dat de koets gemaakt was van hout, maar de stijlen van zilver en het baldakijn van goud.



Zie ook onz pagina Hooglied.
Zie ook debijbel.nl.



 

De Heer zei tegen Hosea: "Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is ........ ."

Voor welke prijs kocht Hosea deze vrouw?


15 % (afgerond)Voor drie vaten wijn en twee stel bovenkleren.
9 % (afgerond)Voor drie één-jarige schapen en kostbare specerijen.
56 % (afgerond)Voor vijftien sjekel zilver en anderhalve ezelslast gerst. 
20 % (afgerond)Voor twee talenten goud en twee efa tarwe.

De Bijbel zegt: “De Heer zei: Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is Ik kocht zo’n vrouw voor de prijs van vijftien sjekel zilver en anderhalve ezelslast gerst.”



Zie ook onz pagina Hosea.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.



 

Waar in het evangelie volgens Lucas kun je het verhaal vinden over Jezus die in de woestijn door de duivel op de proef wordt gesteld?


46 % (afgerond)In hoofdstuk 4:1-13. 
18 % (afgerond)In hoofdstuk 3:23-38.
28 % (afgerond)Dit verhaal staat niet in het evangelie van Lucas.
8 % (afgerond)In hoofdstuk 2:41-51.

Dit verhaal staat ook in Matteüs 4:1-11 en Marcus 1:12-13.

Lucas 2:41-51 gaat over de twaalfjarige Jezus in de tempel.

In Lucas 3:23-38 staat de geslachtslijst van Jezus.



Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.



TOTAALRESULTAAT:
54% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)









Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl