MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 20-09-2019 (niveau 2)eerdere test 20 SEP geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 20-09-2019 zo ingevuld: 

Ruth is met haar schoonmoeder Noömi (Naomi) vanuit Moab naar Israël gekomen. Ruth heeft aren gelezen op het land van de rijke Boaz, die een bloedverwant is van Noömi’s man.

Waar gaat Boaz gerst wannen?


8 % (afgerond)Op zijn land.
5 % (afgerond)In zijn schuur.
84 % (afgerond)Op de dorsvloer. 
3 % (afgerond)Bij de wijnpers.

Boaz gaat gerst wannen op de dorsvloer. De rechter Gideon ging tarwe dorsen in de wijnpers, uit angst voor vijandelijke volken die de oogst kwamen roven.Zie ook onz pagina Ruth.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Het Bijbelboek Prediker beschrijft diverse gebeurtenissen en verschijnselen in het leven op aarde.

Zo schrijft de prediker in hoofdstuk 11: "Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen ........ !"


39 % (afgerond)om niet in het duister te hoeven turen
61 % (afgerond)om de zon te zien 

"Het licht is een genot. Wat een weldaad voor de ogen om de zon te zien."Zie ook onz pagina Prediker.
Zie ook debijbel.nl. 

Aan de gelovigen in Efeze schrijft de apostel Paulus dat God ons in Christus heeft uitgekozen om heilig en zuiver voor hem te zijn.

Wanneer heeft God dat gedaan?


23 % (afgerond)Toen Christus was opgestaan uit de dood.
7 % (afgerond)Toen Christus geboren werd.
71 % (afgerond)Voordat de wereld gegrondvest werd. 

De Bijbel zegt: "In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn."

Door de geboorte, het leven en sterven van Jezus en de opstanding trad Gods plan in werking. Hij had dit echter al uitgedacht voor de wereld bestond.Zie ook onz pagina EfeziŽrs.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

In Hebreeën is één hoofdstuk dat spreekt over wat geloof is en wat door geloof bewerkt wordt in een mensenleven.

Welk hoofdstuk is dit?


14 % (afgerond)HebreeŽn 12
13 % (afgerond)HebreeŽn 1
67 % (afgerond)HebreeŽn 11 
5 % (afgerond)HebreeŽn 14

Hebreeën heeft 13 hoofdstukken en met name hoofdstuk 11 laat ons verschillende geloofshelden uit de geschiedenis zien. Ook benoemt het de eigenschappen van het geloof en hoe wij die kunnen laten zien aan de mensen om ons heen.Zie ook onz pagina HebreeŽn.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
71% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)