MOB-versie | Naar grote versieAntwoorden van 22-02-2024 (niveau 2)eerdere test 22 FEB geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 22-02-2024 zo ingevuld: 

In Genesis 26 staat dat Isaak een aantal putten laat graven nadat hij door Abimelech is weggestuurd omdat hij veel te machtig is geworden. Over twee van de putten ontstaat onenigheid met de herders uit Gerar.

Wat is de naam van de put waarover geen onenigheid ontstaat?


32 % (afgerond)Die wordt niet vermeld.
68 % (afgerond)Rechobot 

In Genesis 26:22 staat het volgende: "Daarna trok hij verder, en weer groef hij een put. Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rechobot."Zie ook onz pagina Genesis.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Exodus betekent: uittocht. In het Bijbelboek Exodus beschrijft Mozes de onderdrukking van het volk Israël in Egypte en hun bevrijding daaruit.

Hoe omschrijft de farao van Egypte het volk Israël in Exodus 1?


3 % (afgerond)Vervuld van Gods Geest.
77 % (afgerond)Te sterk voor ons en te talrijk. 
20 % (afgerond)Lui.

De Israëlieten breiden zich steeds meer uit, zodat ze het hele land bevolken. De farao is hierover 'not amused', hij noemt hen 'te sterk voor ons en te talrijk'. Om te voorkomen dat het volk nog groter wordt onderdrukt hij hen.Zie ook onz pagina Exodus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Een van de vier evangeliën in de Bijbel is geschreven door Marcus. In hoofdstuk 9 gaat Jezus een hoge berg op met drie van zijn leerlingen.

Welke leerlingen?


1 % (afgerond)Jakobus, Johannes en Levi
97 % (afgerond)Petrus, Jakobus en Johannes 
1 % (afgerond)Levi, Petrus en Johannes
1 % (afgerond)Petrus, Jakobus en Levi

Jezus ging samen met Petrus, Jakobus en Johannes de berg op. Elia en Mozes verschenen aan hen.

Levi was wel een leerling van Jezus.Zie ook onz pagina Marcus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl. 

Twee brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven door de apostel Petrus.

In zijn eerste brief schrijft hij: "Ook Christus immers heeft, terwijl Hij zelf rechtvaardig was, geleden voor de zonden van onrechtvaardigen, voor eens en altijd, om ........ ."


7 % (afgerond)zo een voorbeeld te zijn
47 % (afgerond)zo uw zonden te vergeven
6 % (afgerond)zo God te dienen
39 % (afgerond)u zo bij God te brengen 

Petrus gebruikt het voorbeeld van Jezus' lijden omdat hij het lijden van Jezus opnieuw tot voorbeeld wil stellen voor de christenen.Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.nl.TOTAALRESULTAAT:
70% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)