3658 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 08-07-2020 (niveau 2)eerdere test 08 JUL geen latere test beschikbaar
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)


De deelnemers op niveau 2 hebben de test van 08-07-2020 zo ingevuld: 

In het Bijbelboek Deuteronomium vertelt Mozes dat hij tijdens de tocht door de woestijn voor één persoon in het bijzonder dringend heeft gebeden, toen het volk een gouden kalf had gemaakt. God wilde die persoon doden.

Om wie ging het in dat gebed?


85 % (afgerond)Om Aron. 
7 % (afgerond)Om Chur (Hur).
4 % (afgerond)Om Mirjam.
4 % (afgerond)Om Jozua.

In Deuteronomium 9:20 staat dat Mozes bad voor Aäron, zijn broer. Aäron was priester en hij was het die toegaf aan de wens van het volk om een zichtbare god te hebben.

Exodus 32:4: "Alles wat ze hem brachten smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf."Zie ook onz pagina Deuteronomium.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Volgens het Bijbelboek Spreuken wakkeren krenkende woorden de toorn aan, maar wat doet de woede bedaren?


3 % (afgerond)Een goede maaltijd.
91 % (afgerond)Een vriendelijk antwoord. 
2 % (afgerond)Een flinke nachtrust.
3 % (afgerond)Een goed glas wijn.

"Een vriendelijk antwoord doet de woede bedaren," zegt Spreuken 15:1.Zie ook onz pagina Spreuken.
Zie ook debijbel.nl. 

Een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament is geschreven door Lucas. Hierin vertelt Jezus over een man die onderweg wordt overvallen door rovers die hem halfdood achterlaten.

Wat is de reactie van de priester die de gewonde man ziet?


2 % (afgerond)Hij roept de hulp van een Samaritaan in.
2 % (afgerond)Hij krijgt medelijden en helpt hem.
95 % (afgerond)Hij loopt met een boog om hem heen. 
1 % (afgerond)Hij vraagt een Leviet om hulp te bieden.

Het bijzondere aan dit verhaal is, dat juist de Samaritaan degene was die hielp. Joden en Samaritanen gingen namelijk niet met elkaar om.Zie ook onz pagina Lucas.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org. 

Twee brieven in het Nieuwe Testament zijn geschreven door de apostel Petrus, ooit een van Jezus' leerlingen.

Hij zegt in zijn eerste brief: "Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om de anderen daarmee te helpen, zoals ........ ."


47 % (afgerond)Jezus de gemeente heeft voorgedaan
41 % (afgerond)het goede beheerders van Gods veelsoortige gaven betaamt 
12 % (afgerond)het hoort onder gelovigen

God geeft de mensen gaven om elkaar te kunnen dienen, zoals Jezus ook kwam om te dienen.

Zie 1 Petrus 4:10.Zie ook onz pagina 1+2 Petrus.
Zie ook debijbel.nl.
Zie ook christipedia.miraheze.org.TOTAALRESULTAAT:
78% goed

Uitleg van de kleuren en symbolen:
GOED GEKOZENhet juiste antwoord (door jou gekozen)
FOUT GEKOZENeen fout antwoord (door jou gekozen)

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl