2941 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Hooglied


Kernpunten

  • Doel: Vertellen van de liefde tussen een bruidegom (koning Salomo) en zijn bruid; het benadrukken van de heiligheid van het huwelijk en het weergeven van Gods liefde voor zijn volk.
  • Schrijver: Salomo
  • Datering: Waarschijnlijk vroeg in Salomo’s regering.
  • Achtergrond: Israël, de tuin van de Sulemitische vrouw en het paleis van de koning.
  • Sleutelvers: "Ik ben van mijn liefste en mijn liefste behoort mij toe. Hij houdt er van tussen de lelies te wandelen." (6:3)
  • Hoofdpersonen: Koning Salomo, de Sulemitische vrouw en vrienden.

 

Hooglied in vogelvlucht
Doordrenkt van verhalen over seksuele escapades, geheime ontmoetingen en buitenechtelijke verhoudingen, prediken de hedendaagse media dat immoraliteit vrijheid betekent, perversiteit normaal is en je binden aan iemand ouderwets. Seks, door God in het paradijs als iets moois geschapen, is verworden, uitgebuit en gemaakt tot een haastige, onwettige, zakelijke activiteit die alleen gericht is op het eigen genot.
Liefde is veranderd in lust, geven in krijgen en een blijvende band in ongebondenheid.
In werkelijkheid zou geslachtsgemeenschap, de fysieke en emotionele eenwording van man en vrouw, een heilige daad moeten zijn om liefde tot uitdrukking te brengen, kinderen te krijgen en plezier met elkaar te hebben, binnen de veilige bescherming van het huwelijk.


God vindt seks belangrijk en de Bijbel bevat talrijke aanwijzingen voor het gebruik van en waarschuwingen tegen misbruik. Seks wordt altijd genoemd in samenhang met een liefdevolle relatie tussen een man en zijn vrouw.


Deze liefde wordt benadrukt in het Hooglied, een persoonlijk verhaal van een man en een vrouw, hun liefde, hun verkeringstijd en huwelijk. Salomo schreef dit ‘lied’ waarschijnlijk in zijn jeugd, voordat hij bedwelmd werd door zijn eigen obsessie voor vrouwen, seks en genot. In een pakkend verhaal, in zowel drama als poëzie, geeft Hooglied in een dialoog de liefde weer tussen een eenvoudig Joods meisje (de Sulemitische vrouw) en haar geliefde (koning Salomo).


Zij beschrijven in vertrouwelijke details hun gevoelens voor elkaar en hun verlangen om samen te zijn. Door de dialoog heen worden seks en huwelijk in hun juiste, door God gegeven perspectief gezet.


Er is veel gesproken over de betekenis van dit lied. Sommigen menen dat het symbolisch bedoeld is om Gods liefde voor Israël en/of de Gemeente weer te geven. Anderen zeggen dat het letterlijk genomen moet worden als een verhaal over liefde in het huwelijk. Maar in werkelijkheid is het beide, een historisch verhaal met twee betekenissen. Aan de ene kant leren we over liefde, huwelijk en seksualiteit; aan de andere kant zien we Gods ontzagwekkende liefde voor zijn volk. Wanneer je Hooglied leest, denk er dan aan dat God je liefheeft en probeer je leven, seksualiteit en het huwelijk vanuit zijn oogpunt te zien.

 

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl