2941 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Amos


Kernpunten

  • Doel: Aankondigen van Gods oordeel over Israël (het noordelijk koninkrijk) vanwege hun zelfvoldaanheid, afgoderij en de verdrukking van de armen.
  • Schrijver: Amos
  • Geschreven voor: Israël (het noordelijk koninkrijk) en Gods kinderen overal ter wereld.
  • Datering: Waarschijnlijk tijdens de regering van Jerobeam II van Israël en Uzzia (Azarja) van Juda (rond 760-750 vóór Christus).
  • Achtergrond: Het welvarende deel van het volk Israël leefde in vrede en voorspoed. Ze waren heel zelfvoldaan en onderdrukten de armen, verkochten ze zelfs als slaven. Maar spoedig zou Israël overwonnen worden door Assyrië en dan zouden de rijken zelf ook slaven worden.
  • Sleutelvers: "Ik wil een stortvloed van rechtvaardigheid zien, een lawine van goede daden." (5:24)
  • Hoofdpersonen: Amos, Amasja en Jerobeam II.
  • Belangrijke plaatsen: Betel, en Samaria
  • Bijzondere kenmerken: Amos gebruikt opvallende beeldspraak uit de tijd dat hij nog herder en boer was: een volgeladen wagen (2:13), een brullende leeuw (3:8), een toegetakeld schaap (3:12), vette koeien (4:1) en een mand vol fruit (8:1, 2).

 

Amos in vogelvlucht
Wanneer wij van iemand horen ‘hij is een man van God’, zal dat bij ons een beeld oproepen van een beroemde evangelist, een dominee, een missionaris of de pastor op de campus: professionele mensen, christelijke werkers, die preken en het onderwijzen van Gods Woord als roeping zien.


Amos was zeker een man van God, een mens wiens leven gewijd was aan het dienen van de Heer en wiens levenswijze deze toewijding reflecteerde. Maar hij was een leek. Amos was geen zoon van een profeet; hij was geen zoon van een priester; Amos was een schaapherder en hij verbouwde vijgenbomen op het platteland van Judea.


Als eenvoudige schaapherder had hij in Tekoa kunnen blijven, terwijl hij zijn werk deed, voor zijn familie zorgde en zijn God diende. Maar God gaf aan Amos een visioen over de toekomst (1:2) en droeg hem op zijn boodschap aan Israël, het noordelijk koninkrijk, te brengen (7:15). Amos gehoorzaamde en liet zo zien dat hij een man van God was. Amos’ boodschap is van invloed geweest op Gods volk door de eeuwen heen en moet ook nu nog gehoord worden door mensen en volken. Hoewel ze gescheiden waren van hun zuidelijke landgenoten in Juda, hoorden de noordelijke Israëlieten nog steeds bij Gods volk. Aan de oppervlakte had hun leven nog wel een religieus tintje, maar intussen deden zij aan afgoderij en verdrukten zij de armen.


Amos, een gedreven, moedige en eerlijke herder uit het zuiden, wees hen op hun zonden en waarschuwde hen voor het ophanden zijnde oordeel. Het boek Amos begint met deze eenvoudige herder, die de wacht houdt bij zijn schapen. Toen gaf God hem een visioen van wat er spoedig zou gebeuren met het volk Israël. God veroordeelde alle volken die tegen Hem gezondigd en zijn volk kwaad gedaan hadden. Hij begon met Syrië en ging door met Gaza, Tyrus, Edom, Ammon en Moab. Allen werden veroordeeld en we kunnen de Israëlieten bijna ‘amen!’ horen roepen. Zelfs Juda, Amos’ thuisland, werd genoemd in Gods ernstige aanklacht (2:4, 5). Wat zullen Amos’ toehoorders genoten hebben van deze woorden! Maar plotseling begon Amos over het volk Israël en voorspelde Gods oordeel over hen. De volgende vier hoofdstukken zijn een opsomming en een beschrijving van hun zonden. Het is niet verwonderlijk dat de priester Amasja tussenbeide kwam en probeerde hem het spreken te beletten (7:10-13). Maar zonder angst ging Amos verder met het doorgeven van de visioenen over het toekomstige oordeel die God aan hem gaf (hoofdstuk 8 en 9). Na alle hoofdstukken over het oordeel eindigt het boek met een boodschap van hoop. Ooit zal God zijn volk herstel geven en het opnieuw groot maken (9:8-15).


Wanneer je Amos’ boek leest, neem dan zelf eens de plaats in van die Israëlieten en luister naar Gods boodschap. Ben jij zelfvoldaan geworden? Hebben andere belangen Gods plaats in je leven ingenomen? Negeer je hulpbehoevenden en verdruk je de armen?


Zie jezelf eens als Amos, trouw in het doen wat God van je verlangt. Ook jij kunt een man (of vrouw) van God zijn. Luister of je zijn duidelijke roepen hoort en doe wat Hij zegt, waarheen dat ook leidt.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl