2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Ester


Kernpunten

  • Doel: Het tonen van Gods almacht en zijn liefdevolle zorg voor zijn volk
  • Schrijver: Onbekend. Wellicht Mordechai (9:29). Ezra of Nehemia zijn ook mogelijke kandidaten, omdat de stijl overeenkomt
  • Datering: Ongeveer 483-471 vóór Christus (Esther werd koningin in 479 vóór Christus)
  • Achtergrond: Hoewel Esther in de Bijbel na Nehemia komt, vonden de gebeurtenissen 30 jaar eerder plaats dan die waarover Nehemia spreekt. Het verhaal speelt zich af in het Perzisch koninkrijk en de gebeurtenissen hebben vooral plaats in het paleis van de koning in Susa, de hoofdstad van Perzië.
  • Sleutelvers: ‘Als jij in een tijd als deze blijft zwijgen, zullen wij wel op een andere manier gered worden. Maar jij en je familie zullen omkomen. En wie weet of jij niet juist met het oog op deze tijd in het paleis bent terechtgekomen?’ (4:14)
  • Hoofdpersonen: Esther, Mordechai, koning Ahasveros, Haman
  • Belangrijke plaats: Het koninklijk paleis in Susa, Perzië
  • Bijzonder kenmerk: Esther is een van de (slechts) twee boeken die naar een vrouw genoemd zijn (Ruth is het andere). Het boek is ongebruikelijk, omdat in de originele versie geen enkele naam, titel of bijnaam van God gebruikt wordt (zie de voetnoot bij 4:14). Daarom vroegen sommige kerkvaders zich af of het boek wel in de Bijbel thuishoorde. Maar God is duidelijk aanwezig in het boek.


Esther in vogelvlucht
Drama, macht, romantiek, intriges…Het zijn de ingrediënten voor een bestseller. Maar in plaats van op een modern fictief verhaal slaan deze woorden op een waargebeurd verhaal, eeuwen geleden beleefd en beschreven. Veel meer dan onderhoudend leesvoer is dit het verhaal van de enorme wisselwerking tussen Gods almacht en de menselijke wil. God zorgde voor de plaats en de gelegenheid en zijn kinderen, Esther en Mordechai, kwamen in actie.
Het boek Esther begint met de Perzische koningin Wasti, die weigert een bevel van haar echtgenoot, koning Ahasveros, te gehoorzamen. Zij werd vervolgens verbannen en een nieuwe koningin werd gezocht. De koning vaardigde een bevel uit om alle schoonheden uit zijn koninkrijk bij elkaar te zoeken en ze in de koninklijke harem bijeen te brengen. De jonge Joodse vrouw Esther was één van de uitverkorenen voor de koninklijke harem. Koning Ahasveros was zo onder de indruk van haar dat hij haar tot zijn nieuwe koningin maakte.
Intussen ging Mordechai, een oudere neef van Esther, bij de overheid werken en hij ontdekte tijdens zijn werk een moordcomplot. Maar de ambitieuze en zelfzuchtige Haman werd benoemd tot tweede man in het koninkrijk. Toen Mordechai weigerde uit eerbied voor hem te buigen, werd Haman kwaad en besloot hij Mordechai en alle andere Joden te vernietigen.
Om zijn wraakzuchtige daad te kunnen uitvoeren, misleidde Haman de koning en haalde hem over een bevel uit te vaardigen dat alle Joden ter dood veroordeelde. Mordechai vertelde koningin Esther over deze verordening en zij besloot haar leven te wagen om haar volk te redden. Esther nodigde koning Ahasveros en Haman uit voor een feestelijk diner. Tijdens het feest zei de koning tegen Esther dat ze alles mocht vragen wat ze wilde en hij beloofde het haar te zullen geven. Esther vroeg simpelweg of de beide mannen de volgende dag weer voor het diner wilden komen. Die nacht, toen de koning niet kon slapen, nam hij wat verslagen door van de koninklijke archieven en stuitte op het moordcomplot dat Mordechai had voorkomen. Hij was verrast te horen dat Mordechai daarvoor nooit beloond was en vroeg aan Haman wat gedaan moest worden om een held op de juiste manier te eren. Haman meende dat de koning hem bedoelde en bedacht een geweldige beloning. De koning stemde met zijn plan in, maar tot Hamans grote schrik en diepe vernedering ontdekte hij dat Mordechai geëerd zou worden.
Tijdens het tweede diner vroeg de koning opnieuw aan Esther wat zij wenste. Ze antwoordde dat iemand van plan was haar en haar volk te vernietigen en wees Haman als de schuldige aan. Daarop veroordeelde de koning Haman onmiddellijk tot de galg die hij voor Mordechai gebouwd had.
In het laatste deel van dit waargebeurde drama kreeg Mordechai Hamans positie en de Joden in het hele land werd bescherming gegarandeerd. Om deze historische gebeurtenis te vieren, werd het Poerimfeest ingesteld. Door koningin Esthers moedige daad werd een heel volk gered. Toen zij haar door God gegeven kans zag, greep zij die! Haar leven was van groot belang.
Lees Esther en zie God aan het werk in je eigen leven. Misschien is het Gods plan dat jij tot daden komt ‘op deze tijd’ (4:14).

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl