2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Exodus


Kernpunten

  • Doel: Verslaglegging van de gebeurtenissen rond Israëls bevrijding uit Egypte en ontwikkeling als volk.
  • Schrijver: Mozes
  • Datering: 1450-1410 vóór Christus, grotendeels geschreven in dezelfde tijd als het boek Genesis.
  • Plaats: De woestijn, tijdens de omzwervingen van Israël, ergens op het schiereiland Sinaï.
  • Achtergrond: Egypte. Gods volk, eens gerespecteerd in Egypte, is daar nu een slavenvolk geworden. God gaat hen bevrijden.
  • Sleutelverzen: "Toen vervolgde de Here: ‘Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien en Ik heb de jammerklachten over hun onderdrukking gehoord’" (3:7). "Ik ga u nu naar de farao sturen om van hem te eisen dat u mijn volk uit Egypte wegleidt" (3:10).
  • Hoofdpersonen: Mozes, Mirjam, de farao, de dochter van de farao, Jetro, Aäron, Jozua en Besaleël.
  • Belangrijke plaatsen: Egypte, Gosen, rivier de Nijl, Midjan, Rietzee, schiereiland Sinaï, berg Sinaï.
  • Bijzondere kenmerken: In Exodus worden meer wonderen vermeld dan in enig ander boek van het Oude Testament. Exodus is belangrijk omdat de Tien Geboden erin opgetekend staan.

Exodus in vogelvlucht
Opstaan… Vertrekken… Weggaan… prettige woorden voor mensen die in de val zitten of slaaf zijn. Maar sommigen willen – ondanks de kans die zij krijgen – toch niet weg, omdat ze de voorkeur geven aan hun huidige situatie boven een nieuwe onbekende omgeving.
Het is niet eenvoudig de zekerheid van het bekende in te ruilen voor een onzekere toekomst. Maar wat als God de opdracht tot vertrek geeft? Willen we ons door Hem laten leiden?


Exodus beschrijft een aantal voorbeelden hoe God roept en ook de reactie van zijn volk. Vierhonderd jaren waren voorbijgegaan sinds Jozef zijn familie naar Egypte had laten komen. Deze afstammelingen van Abraham waren inmiddels uitgegroeid tot een volk van meer dan twee miljoen mensen. Voor Egyptes nieuwe farao waren deze Israëlieten vreemdelingen en hun aantal was angstaanjagend.


De farao besloot hen tot slavernij te dwingen, zodat ze zijn machtspositie niet uit evenwicht konden brengen. Zoals later bleek, was dit zijn grootste fout, want toen kwam God om zijn volk te redden.


Door een wonderlijke gang van zaken werd Mozes – een Hebreeuwse jongen – prins in het paleis van de farao en vervolgens een banneling in de woestijn.


God kwam naar Mozes toe in de wonderlijke vlammen van een brandende struik en na enige discussie stemde Mozes ermee in terug te gaan naar Egypte en Gods volk uit de slavernij te leiden. De farao werd geconfronteerd met Gods eis en na een reeks van plagen en verbroken beloftes werd Israël aan zijn greep onttrokken.


Het was niet eenvoudig deze enorme massa mensen te mobiliseren; toch vertrokken ze uit Egypte, dwars door de Rietzee en de woestijn in achter Mozes en de kolommen van vuur en wolken. Ondanks het voortdurende bewijs van Gods liefde en macht klaagden de mensen en begonnen zij terug te verlangen naar hun leven in Egypte.


God kwam tegemoet aan hun lichamelijke en geestelijke behoeften met voedsel en een plaats om te aanbidden, maar Hij veroordeelde ook hun ongehoorzaamheid en ongeloof. Tijdens de overweldigende ontmoeting met Mozes op de berg Sinaï gaf God zijn wetten voor een goed leven. God leidde Mozes en het volk van Israël en wil ook ons leiden.
Bereidt Hij jou, net als Mozes, voor op een speciale taak? Hij zal bij je zijn; gehoorzaam en volg Hem dus. Bevrijdt Hij je van een tegenstander of in een verzoeking? Vertrouw op Hem en doe wat Hij zegt.


Ken je zijn duidelijke aanwijzingen op moreel gebied? Lees, bestudeer en gehoorzaam zijn Woord.


Roept Hij je op tot werkelijke aanbidding? Ontdek Gods aanwezigheid in je eigen leven, thuis en in de gemeente.


Exodus is het boeiende verhaal van Gods leiding. Lees het met het vaste voornemen God te volgen, waarheen Hij je ook leidt.


Toen de Israëlieten slaven in Egypte waren, hoorde God hun noodkreet en redde hen. We kunnen er vast op vertrouwen dat God nog steeds de roep van zijn kinderen hoort. Precies zoals Hij de Israëlieten bevrijdde van hun overheersers, bevrijdt Hij ons van zonde, dood en kwaad.


Na de doortocht door de Rietzee werden de Israëlieten ontevreden en maakten ze ruzie. Evenals de Israëlieten zijn ook wij snel geneigd tot klagen en ontevredenheid. Ook christenen hebben hun problemen, maar wij mogen nooit toelaten dat moeilijkheden of vervelende omstandigheden ons ervan weerhouden op God te vertrouwen.


Op de Sinaï gaf God zijn wet aan de Israëlieten. Door de wet leerden zij wie God is en hoe Hij wilde dat zijn volk zou leven. De wet is nog steeds nuttig, want hij toont aan wat zonde is en geeft Gods maatstaf voor het leven.

 

 

Met toestemming van Royal Jongbloed overgenomen uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl