2942 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Jesaja


Kernpunten

  • Doel: Het volk van Juda oproepen tot terugkeer naar God en te vertellen van Gods redding door de Messias.
  • Schrijver: De profeet Jesaja, zoon van Amos.
  • Datering: De gebeurtenissen uit de hoofdstukken 1 t/m 39 vonden plaats tijdens Jesaja’s dienst voor God en werden dus waarschijnlijk geschreven rond 700 vóór Christus De hoofdstukken 40 t/m 66 zijn echter waarschijnlijk geschreven aan het eind van zijn leven, rond 681 vóór Christus.
  • Achtergrond: Jesaja spreekt en schrijft voornamelijk in Jeruzalem.
  • Sleutelvers: "Hij werd doorstoken en verbrijzeld ter wille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben, Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen." (53:5).
  • Hoofdpersonen: Jesaja, zijn twee zonen Sear-Jasub en Snelle Roof, Vlugge Buit
  • Bijzonder kenmerk: Het boek Jesaja bevat zowel proza als poëzie en gebruikt personificatie (het toekennen van persoonlijke kenmerken aan goddelijke wezens of levenloze voorwerpen). Ook bevatten veel van de profetieën in Jesaja voorspellingen van gebeurtenissen op korte termijn en tegelijk van gebeurtenissen in de verre toekomst.

Jesaja in vogelvlucht
Langzaam ging hij staan en de menigte werd stil. Wie achteraan zat, leunde naar voren om alles goed te kunnen horen. Er hing een gespannen atmosfeer. Hij begon te spreken en zijn zorgvuldig gekozen woorden waren als pijlen die doel troffen. De grote man, de woordvoerder van God, waarschuwde…en veroordeelde.


De menigte werd onrustig; er werd heen en weer geschoven in de stoel, vuisten werden gebald en gemopper klonk op. Sommigen waren het met zijn boodschap eens, bogen hun hoofd en huilden zachtjes. Maar de meesten waren boos en begonnen beledigingen en dreigementen terug te schreeuwen.


Dat was het leven van een profeet.


Het ‘beroep’ profeet werd ingesteld in de dagen van Samuël, de laatste richter. Profeten waren samen met de priesters Gods speciale vertegenwoordigers. Het was de taak van de profeet namens God te spreken en het volk en zijn leiders te confronteren met Gods geboden en beloftes. Vanwege deze confronterende houding en de voortdurende neiging van het volk om God ongehoorzaam te zijn, waren echte profeten meestal niet zo populair. Hoewel vaak niet naar hun boodschap geluisterd werd, gingen zij toch trouw door met het krachtig uitdragen van de waarheid. Het boek Jesaja is het eerste profetische boek in de Bijbel; de schrijver ervan, Jesaja, wordt algemeen beschouwd als de grootste profeet.
Jesaja was waarschijnlijk van adellijke afkomst en getrouwd met een profetes. In het begin was hij geliefd. Maar net als de meeste profeten werd hij al spoedig impopulair, omdat zijn boodschappen moeilijk waren om aan te horen. Hij riep de mensen op zich te bekeren van de zonde en waarschuwde hen voor Gods oordeel en straf.


Jesaja’s dienst duurde 60 jaar, waarna hij – tijdens de regering van Manasse – terechtgesteld werd (volgens de overlevering). Als Gods speciale boodschapper voor Juda profeteerde Jesaja tijdens de regering van verschillende koningen. Veel van deze boodschappen zijn opgetekend in zijn boek: Uzzia en Jotam, hoofdstuk 1-6; Achaz, hoofdstuk 7-14 en Hizkia, hoofdstuk 15-39.


De eerste helft van het boek Jesaja (hoofdstuk 1-39) bevat scherpe kritiek en ernstige waarschuwingen als hij Juda, Israël en de hen omringende landen oproept berouw te hebben van hun zonden. Daarentegen zijn de laatste 27 hoofdstukken (40-66) vol troost en hoop, waarbij Jesaja Gods belofte van toekomstige zegeningen door zijn Messias openbaar maakt. Als jij Jesaja leest, probeer je dan deze sterke en moedige man van God voor te stellen, die zonder angst Gods woorden uitdraagt; luister naar zijn boodschap met betrekking tot je eigen leven: keer terug, heb berouw en word vernieuwd. Vertrouw daarna op Gods vergeving in Christus en wees blij. Jouw Verlosser is gekomen en Hij komt weer!

 

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl