2940 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Hosea


Kernpunten

  • Doel: Gods liefde voor zijn zondige volk zichtbaar maken
  • Schrijver: Hosea, zoon van Beëri (Hosea betekent redding)
  • Geschreven voor: Israël (het noordelijk koninkrijk) en al Gods kinderen
  • Datering: Omstreeks 715 v.Chr.; verslag van gebeurtenissen rond 753-715 v.Chr.
  • Achtergrond: Hosea begon zijn dienst aan het einde van de welvarende maar moreel vervallen regering van Jerobeam II van Israël (de rijken hadden het goed, maar zij verdrukten de armen). Hij profeteerde tot kort na de val van Samaria in 722 v.Chr.
  • Sleutelvers: De Here zei tegen mij: ‘Ga uw vrouw weer halen, breng haar bij u terug en heb haar lief, ook al pleegt zij graag overspel met andere mannen. Want Ik, de Here, heb Israël nog steeds lief, ook al heeft zij zich gewend tot afgoden en hun mooie geschenken geofferd’ (3:1).
  • Hoofdpersonen: Hosea, Gomer, hun kinderen
  • Belangrijke plaatsen: Het noordelijk koninkrijk (Israël), Samaria, Efraïm
  • Bijzondere kenmerken: Hosea gebruikt veel beelden uit het dagelijks leven: God wordt beschreven als een echtgenoot, vader, leeuw, luipaard, beer, dauw, regen, mot, enz. Israël als een echtgenote, zieke, druivenrank, druiven, vroeg fruit, olijfboom, vrouw in barensnood, oven, ochtendnevel, kaf en rook, om er maar een paar te noemen.

 

Hosea in vogelvlucht
De genodigden staan op als de muziek aanzwelt en de bruid aan de arm van haar vader de kerk in schrijdt. De nerveus glimlachende bruidegom volgt met ogen vol liefde elke stap die zij zet. Dan vloeien er tranen van geluk, beloften worden uitgesproken en families worden verbonden.


Een huwelijk is een feest van liefde. Het is het heilige mysterie van twee mensen, die één worden; van het samen een nieuw leven beginnen en van toewijding. Het huwelijk is ingesteld door God en illustreert zijn relatie met zijn volk. Daarom is er misschien ook geen grotere tragedie dan wanneer deze heilige eed wordt geschonden.


God beval Hosea een vrouw te nemen en vertelde hem bij voorbaat dat ze hem ontrouw zou zijn. Hoewel zij veel kinderen zou krijgen, zou hij niet van allen de vader zijn. Gehoorzaam aan God trouwde Hosea met Gomer. Zijn relatie met haar, haar overspel en hun kinderen werden levende, profetische voorbeelden voor Israël.


Het boek Hosea is een liefdesgeschiedenis: realistisch, tragisch en waargebeurd. Het is meer dan alleen een verhaal van een jonge man en vrouw, het is het verhaal van Gods liefde voor zijn volk en de reactie van zijn ‘bruid’. Een verbond was gesloten en God was trouw geweest. Hij was standvastig in zijn liefde en toewijding. Maar Israël was net als Gomer overspelig en ontrouw, verwierp Gods liefde en keerde zich naar andere goden. Na gewaarschuwd te hebben voor het oordeel, verzekerde God hun nogmaals van zijn liefde en bood aan het weer goed te maken. Hij vloeide over van liefde en genade, maar gerechtigheid moest geschieden. Het boek begint met Gods opdracht aan Hosea om te trouwen.


Na Hosea’s huwelijk werden er kinderen geboren en elk van hen kreeg een naam die een goddelijke boodschap bevatte (hoofdstuk 1).


Toen – zoals voorspeld – verliet Gomer Hosea om haar lusten te bevredigen (hoofdstuk 2). Maar Hosea (wiens naam ‘redding’ betekent) vond haar, vergaf haar en bracht haar weer naar huis toen ze het weer goedgemaakt hadden (hoofdstuk 3). Beelden van Gods liefde, oordeel, goedheid en genade waren in hun relatie verweven.


Daarna klaagt God het volk Israël aan; hun zonden zouden uiteindelijk tot hun ondergang leiden (hoofdstukken 4, 6, 7 en 12) en zouden zijn woede opwekken, wat zou resulteren in straf (hoofdstukken 5, 8-10, 12 en 13). Maar zelfs op het toppunt van Israëls zedeloosheid was God genadig en bood Hij hun hoop door zijn oneindige liefde voor zijn volk te uiten (hoofdstuk 11) en door het feit dat hun berouw tot zegening zou leiden (hoofdstuk 14).


Het boek Hosea geeft een treffend beeld van Gods voortdurende en volhardende liefde. Als je dit boek leest, let dan op hoe de profeet zich gewillig onderwerpt aan de leiding van zijn God; treur met hem over de ontrouw van zijn vrouw en zijn volk; luister naar de duidelijke waarschuwing voor het oordeel. Vermeerder daarna je ijver om een trouw kind van God te zijn, trouw in je liefde en trouw aan je beloften.

 


Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl