3032 actieve gebruikers

Inloggen bestaande gebruiker
Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Oude Testament | Psalmen


Kernpunten

  • Doel: Voorzien van poëzie voor de praktijk van lof, aanbidding en belijdenis voor God
  • Schrijvers: David schreef 73 psalmen, Asaf twaalf, de zonen van Korach negen en Salomo twee. Heman (met de zonen van Korach), Etan en Mozes schreven er elk een en 51 psalmen zijn anoniem. Het Nieuwe Testament schrijft twee van de anonieme psalmen (Psalm 2 en Psalm 95) aan David toe (zie Handelingen 4:25; Hebreeën 4:7).
  • Datering: Tussen de tijd van Mozes (rond 1440 vóór Christus) en de Babylonische ballingschap (586 vóór Christus)
  • Achtergrond: Over het algemeen was het niet de bedoeling van de psalmen om te dienen als verslaglegging van historische gebeurtenissen. Maar ze gaan vaak wel gelijk op met gebeurtenissen in de geschiedenis, zoals Davids vlucht voor Saul en zijn zonde met Batseba.
  • Sleutelvers: Laat alles wat adem heeft de Here prijzen! Prijs de Here! (150:6)
  • Hoofdpersoon: David
  • Belangrijke plaats: Gods heilige tempel

 

Psalmen in vogelvlucht

‘Hallo, hoe gaat het met je?’... ‘Goed.’ Zo’n niet erg diepgaand gesprek vindt vaak plaats als men vrienden of bekenden tegen het lijf loopt. Het blijft bij een paar clichés. Eigenlijk is het leven vol clichés en onze woorden en uitspraken zijn ermee doorspekt. Maar als het contact niet verder komt, zal de verhouding heel oppervlakkig blijven.


Feiten en meningen komen voor in alles wat we zeggen. Het gaat dan al iets dieper, maar de ware persoon blijft nog steeds verborgen. Alleen als oprechte gevoelens en emoties gedeeld worden, kunnen we iemand echt leren kennen, liefhebben en helpen.


Vaak vallen ook onze gesprekken met God onder die oppervlakkige communicatie. We lepelen gemakkelijk de overbekende zinnen op (die al eeuwen gezegd worden) of we richten een paar clichés tot God en noemen dat ‘gebed’. Ongetwijfeld hoort en begrijpt God deze zwakke pogingen, maar door niet dieper te gaan in onze gesprekken, vervlakt onze relatie met Hem.


Gelukkig kent God ons en wil Hij echt contact met ons.


In het midden van de Bijbel bevindt zich het boek Psalmen. Deze grote verzameling liederen en gebeden brengt hart en ziel van de mensheid tot uitdrukking.


In de Psalmen komen allerlei soorten menselijke ervaringen naar voren. In dit boek staan geen clichés. Integendeel…David en de andere schrijvers brengen eerlijk hun diepste gevoelens naar buiten en daaruit blijkt een dynamische, krachtige en levensveranderende vriendschap met God. De psalmdichters belijden hun zonden, geven uiting aan hun twijfel en angst, vragen God om hulp in moeilijke tijden en prijzen en aanbidden Hem.


Als jij in de Psalmen leest, zul je gelovigen het horen uitschreeuwen tegen God vanuit de diepte van hun wanhoop en hen tot Hem horen zingen vanuit hun grootste vreugde. Maar of het nu wanhoop of vreugde is, je zult altijd horen dat ze oprecht hun gevoelens met God delen. Vanwege de eerlijkheid van de psalmdichters hebben vele eeuwen lang mannen en vrouwen steeds opnieuw naar het boek Psalmen gegrepen als troost in tijden van strijd en wanhoop. En samen met de psalmist hebben ze vanuit de diepten van hun wanhoop nieuwe toppen van vreugde en lofprijzing bereikt, toen ook zij de kracht van Gods eeuwige liefde en vergeving ontdekten.


Laat de oprechtheid van de psalmdichters jou brengen tot een diepe en waarachtige omgang met God.

 

 

Met toestemming overgenomen van Royal Jongbloed uit Het Boek © 2008 Biblica. All rights reserved.

Beter Spellen  Beter Rekenen  NU Beter Engels  NU Beter Duits  NU Beter Frans  NU Beter Spaans  Beter Bijbel  

© 2015 - Martin van Toll Producties
en watzegtdebijbel.nl